Vznikla Unie rodinných advokátů

Vydáno: 3 minuty čtení

Rodina je nejdůležitější socioekonomická jednotka, která ovlivňuje člověka od narození po celý život. Proto bychom měli rodinu všemi prostředky chránit a podporovat, nikoliv narušovat. Z těchto důvodů založilo před Vánocemi sedm advokátů Unii rodinných advokátů jako profesní spolek, který je v prvních lednových dnech nového roku zapisován do obchodního rejstříku.

„Jedním z omylů současné doby jsou pokusy o státní regulaci rodiny a naivní představa, že větší počet paragrafů a rodinných povinností rodinu vylepší,“ říká prezidentka nově vzniklé unie, známá advokátka JUDr. Daniela Kovářová. „Představa je to stejně hloupá jako iluze, že lze pomocí práva vysoudit lásku, úctu nebo pomoc člena rodiny. Unie rodinných advokátů vznikla právě proto, aby tyto omyly vysvětlovala veřejnosti a aby vychovávala členy rodiny i rodinné advokáty ke smírnému řešení sporů.“

Viceprezidenty spolku se stali emeritní ústavní soudce JUDr. Jiří Nykodým a mediátorka JUDr. Anna Márová. Mezi zakladateli se objevují jména dalších známých advokátů z celé republiky: JUDr. Marie Cilínková a Mgr. Kryštof Janek z Prahy, JUDr. Julie Šindelářová z Plzně nebo JUDr. Eva Vaňková z Vysokého Mýta. Unie v brzké době spustí vlastní webové stránky a do svých řad již nyní vítá nové členy, kteří sdílejí stejný pohled na svět. Bližší informace, přihlášku i stanovy lze získat u Daniely Kovářové na tel. č. 602 414 550 nebo na e-mailové adrese: kovarova@akkovarova.cz.

Unie rodinných advokátů bude pro své členy pořádat workshopy, školení, diskusní setkání a pro veřejnost bude komentovat aktuální otázky a soudní judikaturu. Unie úzce spolupracuje s Českou advokátní komorou a s její nově ustavenou Sekcí pro rodinné právo. Považuje za nezastupitelnou úlohu advokáta v rodinných a opatrovnických sporech, proto se chce zapojit i do debaty o nově se rodícím civilním soudním řádu. „Agenda rodinného práva vyžaduje specializovaného advokáta jako každé jiné právní odvětví; na rozdíl od nich však vedle znalosti práva vyžaduje, aby se rodinný advokát orientoval také v psychologii, v problematice nezletilých dětí, v mediaci, ve vyjednávání a v dalších nadstavbových oblastech,“ říká prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová. „Naše unie jednoznačně podporuje specializaci advokátů i soudců,“ dodává viceprezidentka Anna Márová. „Většina advokátů ví, že dnešní dohoda je pro klienta vždy lepší než zítřejší sebevýhodnější rozsudek,“ doplňuje další viceprezident Jiří Nykodým. „Za ideální rodinu považujeme manžele – muže a ženu a jejich děti. Jsme přesvědčeni, že takovou rodinu je třeba podporovat a bránit před liberalizačními tendencemi, jež ji ve skutečnosti nahlodávají,“ shrnuje Daniela Kovářová.

Unie rodinných advokátů se také těší na spolupráci s Unií obhájců ČR a s podobně zaměřeným soudcovským Spolkem rodinně právních a opatrovnických soudců. Nejbližší veřejně přístupnou aktivitou nové unie bude workshop Rodina a její právní problémy, který ve spolupráci s Českou advokátní komorou a Stálou konferencí českého práva proběhne 19. dubna 2018.

Zdroj: Tisková zpráva Unie Rodinných advokátů