Vzdělávání bez osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu

Vydáno: 3 minuty čtení

Legislativní pohled

Podmínky poskytování vzdělávání podle školského zákona

K základním podmínkám poskytování vzdělávání podle školského zákona (a proto i podle vzdělávacích programů) patří poskytování vzdělávání v souladu s údaji zapsanými ve školském rejstříku.

Údajem zapsaným ve školském rejstříku je mimo jiné

  • seznam oborů vzdělání, včetně forem vzdělávání [§ 144 odst. 1 písm. d) školského zákona],
  • označení místa, kde se uskutečňuje vzdělávání nebo školské služby; v případě lesní mateřské školy označení území, kde zejména probíhá pedagogický program a kde má škola zázemí [§ 144 odst. 1 písm. g) školského zákona].

Řízení školy online -  Odborná poradna je stále k dispozici pro všechny předplatitele online produktů či tištěných časopisů redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR. Kontaktujte nás na redakce@rizeniskoly.cz

 

Podmínky poskytování vzdělávání a vzdělávání bez osobní přítomnosti žáků, studentů při vzdělávání nebo studiu

Denní a večerní forma vzdělávání

 řízení školy online

Vzhledem k tomu, že jsou texty umístěny v obrázkách, přidáváme ještě jednou text s názorem autorky, aby se zobrazil opravdu všem: pokud nejsou splněny podmínky poskytování vzdělávání dané školským zákonem a škola nabízí nástroje distančního vzdělávání (vyučovací hodina v podobě videokonference, konání online testů atd.), je jejich využití žákem dobrovolné; nelze vyvozovat důsledky spojené s výsledky vzdělávání při výuce a jejich hodnocením (hodnocení testu, zkoušení prostřednictvím videokonference atd.)

Dálková forma vzdělávání

řízení školy

Vzhledem k tomu, že jsou texty umístěny v obrázkách, přidáváme ještě jednou text s názorem autorky, aby se zobrazil opravdu všem: pokud nejsou splněny podmínky poskytování vzdělávání dané školským zákonem a škola nabízí nástroje distančního vzdělávání (konzultace v podobě videokonference atd., je jejich využití žákem dobrovolné

Distanční forma vzdělávání

řízení školy online

Vzhledem k tomu, že jsou texty umístěny v obrázkách, přidáváme ještě jednou text s názorem autorky, aby se zobrazil opravdu všem I bez osobní nepřítomnosti žáka, studenta při vzdělávání probíhá samostatné studium prostřednictvím informačních technologií

Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.