Využijte nový online nástroj, který pomáhá školám reflektovat, co žáci při distanční výuce zjistili o svém učení

Vydáno: 4 minuty čtení

Autoři inovativní vzdělávací koncepce Škola Můj Projekt nabízí školám bezplatnou podporu pro období návratu dětí do škol. Žáci s učiteli mohou reflektovat, co žáci zjistili o svém učení během distanční výuky a jak budou získané informace o sobě samých moci využít při svém dalším vzdělávání.

V rámci dnes zahájené akce „Škola Můj Projekt pomáhá školám zpřístupnili autoři koncepce nový interaktivní nástroj MUPy online (MUP = Mapy učebního pokroku). Až do konce roku 2021 jsou v něm všem školám, které o to projeví zájem, zdarma k dispozici všechny aktivity a materiály týkající se rozvoje kompetence k učení.

“V posledních dvou letech jsme vyvíjeli online podobu Map učebního pokroku klíčových kompetencí, se kterými na školách dlouhodobě pracujeme. Nyní chceme pomoci žákům i učitelům při návratu do škol. Zpřístupníme proto oblast týkající se kompetence k učení do konce kalendářního roku všem školám zdarma. Žáci si v ní mimo jiné mohou prostřednictvím takzvaných „návratových aktivit“ podrobně zreflektovat, co během výuky na dálku zjistili o sobě a svém učení a co si z toho mohou odnést do dalšího vzdělávání,“ vysvětluje Andrea Vedralová, autorka koncepce Škola Můj Projekt.

aktivitách, které mohou učitelé zařadit do výuky, žáci například reflektují, co pro ně bylo při distanční výuce náročné a co jim naopak fungovalo. „Mohou tak o svém učení zjistit spoustu důležitých poznatků – jaký učební styl u nich převažuje, jaké prostředí jim pro učení vyhovuje nebo jak mohou se těmito zjištěními ve škole pracovat, aby jejich učení bylo co nejefektivnější,“ dodává Vedralová. V řadě západních vzdělávacích systémů je zaměření na samotný proces učení žáků, co je v něm podporuje a co brzdí, významnou součástí celého vzdělávání a učitelé se mu při práci s žáky důkladně věnují. V českém prostředí zatím na proces vlastního učení takový důraz mnohdy kladen není.

Nástroj MUPy online může sloužit učitelům a žákům jako podpora při prezenční výuce ve škole, je zároveň využitelný i pro distanční výuku. Součástí nástroje jsou i metodická videa představující učitelům práci s online prostředím i samotnou klíčovou kompetencí. Celý systém umí sledovat, jakou cestou žák ve své vlastní mapě postupuje, a jak tedy rozvíjí danou dovednost. Prostředí ukazuje, jaké aktivity žáci právě plní, učitelé a žáci nad nimi mohou v systému komunikovat, učitel zde může žákům poskytovat zpětnou vazbu a žáci se zároveň mohou sebehodnotit. Systém umožňuje také sdílení přehledů a pravidelných zpráv o učení žáků s jejich rodiči. Autoři koncepce zároveň nabízí učitelům možnost účastnit se pravidelných online setkání pro podporu uživatelů prostředí. Na nich budou moci s metodiky Školy Můj Projekt řešit situace, se kterými se při práci s žáky setkali, podělit se o své zkušenosti a sdílet příklady dobré praxe.

Co jsou Mapy učebního pokroku (MUP)?

Mapy učebního pokroku jsou nástroj, ve kterém si žáci mohou zaznamenávat, jaké konkrétní dovednosti si již osvojili v oblastech, jako jsou například motivace, práce s informacemi, organizace a plánování vlastního učení. Mapy pokrývají i další klíčové kompetence, nejen dovednost učit se. Umožňují práci učitelů ve výuce všech vzdělávacích předmětů i samostatnou práci žáků, kteří si plánují svůj další rozvoj a sami si určují aktivity a kroky, které jim pomohou si dané kompetence lépe osvojit. Učitel jim k tomu poskytuje jen nezbytně nutnou podporu.

Co je Škola Můj Projekt?

Škola Můj Projekt je inovativní český vzdělávací koncept. Nabízí školám ucelený systém, který umožní dětem rozvíjet zodpovědnost za sebe a za svět kolem nich. Staví například na integrovaně tematické výuce, na samostatných projektech dětí, na sebehodnocení a plánování a na systematickém rozvoji klíčových kompetencí dětí.

Více na www.skolamujprojekt.cz

Zdroj: https://skolamujprojekt.cz/skola-muj-projekt-vyuzijte-novy-online-nastroj-ktery-pomaha-skolam-reflektovat-co-zaci-pri-distancni-vyuce-zjistili-o-svem-uceni/