Vyšší odborné školy žádají z OP VVV 300 milionů

Vydáno: 2 minuty čtení

Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ukončil dne 14. září 2017 další výzvu k předkládání žádostí o podporu. Ve výzvě s názvem Vyšší odborné školy bylo zaevidováno 6 projektů za téměř 300 milionů korun.

Cílem výzvy pro vyšší odborné školy bylo podpořit inovace vyššího odborného vzdělávání tak, aby se zlepšila kvalita a efektivita vzdělávání a odborné přípravy. Důraz je kladen zejména na dlouhodobé potřeby absolventů, trhu práce a společnosti. Díky projektům, které budou realizovány v této výzvě, by mělo dojít ke zvýšení úrovně výuky odborného cizího jazyka a odborného vzdělávání, modernizaci metod hodnocení studentů, inovacím odborné praxe a rozvoji dalšího vzdělávání. Jedním z očekávaných výstupů je také analýza role vyššího odborného vzdělávání a návrh koncepce vyššího odborného vzdělávání v českém školském systému. Vzniknout by měla rovněž sada otevřených digitálních vzdělávacích zdrojů a tzv. masivní otevřené on-line kurzy, které budou využitelné pro výuku odborného cizího jazyka a odborných předmětů.

„Vyšší odborné školy se ve svých projektech zaměřují na inovace vyššího odborného vzdělávání v oblasti ekonomické, technické, zdravotnické, humanitní a pedagogicko–sociální“, doplnil Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů.

Žádosti o podporu v číslech

Výzva s alokací 250 milionů korun byla zveřejněna dne 24. března 2017. Žádosti o podporu ve stanoveném termínu od 11. dubna 2017 do 14. září 2017 podalo 6 vyšších odborných škol.

Více informací o výzvě naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj