Vysoká absence, nedostatek podkladů pro hodnocení

Vydáno: 1 minuta čtení

Musí žák nebo zákonný zástupce žádat o prodloužení klasifikace?

Odpověď z facebookového profilu Středního článku MŠMT

Pokud žáka nelze hodnotit v řádném termínu na konci prvního pololetí, je ředitel školy podle § 52 odst. 2 školského zákona povinen žákovi stanovit náhradní termín jeho hodnocení, a to tak, aby hodnocení za první pololetí bylo provedeno nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí, tedy do konce března daného školního roku.

Nárok na náhradní termín hodnocení vzniká žákovi přímo ze zákona, aniž by o stanovení tohoto náhradního termínu musel on či jeho zákonný zástupce ředitele školy žádat.

V případě střední školy musí být náhradní hodnocení za první pololetí provedeno nejpozději do konce června. Upozorňujeme také, že se jedná o lhůtu k získání podkladů, neprovádí se komisionální přezkoušení.

Zdroj: https://www.facebook.com/stredniclanek