Výsledky společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2022

Vydáno: 4 minuty čtení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání předalo v neděli 15. května 2022 ředitelům středních škol výsledky didaktických testů společné části maturitní zkoušky konaných 2.–4. května 2022. 

Ředitelé předají žákům výsledky formou protokolů o výsledcích didaktických testů v pondělí 16. května 2022.

V jarním zkušebním období se k společné a profilové části maturitní zkoušky přihlásilo téměř 77 tis. maturantů. Prvomaturanti, tedy žáci, kteří podali přihlášku k maturitní zkoušce zcela poprvé, tvoří 71,9 tis. (93,4 %) všech přihlášených. Více než 4 tis. maturantů (5,5 %) se přihlásilo ke konání náhradní či opravné zkoušky a 841 (1,1 %) maturantů podalo přihlášku k odloženému řádnému termínu.

Zkoušky společné části

Ke zkouškám společné části maturitní zkoušky se v jarním zkušebním období přihlásilo celkem 73,7 tis. maturantů. Více než 70 tis. (95 %) z nich tvoří prvomaturanti, 3,7 tis. (5 %) maturantů podalo přihlášku k opravné či náhradní zkoušce nebo k odloženému řádnému termínu.

Po pozitivní zkušenosti s mimořádným prodloužením časových limitů na řešení didaktických testů v minulém školním roce Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy trvale rozhodlo o stejném navýšení času od školního roku 2021/2022. Oproti rokům 2019 a 2020 tak měli maturanti v letošním jarním zkušebním období o 10 minut více času na řešení didaktického testu z českého jazyka a literatury (celkem 85 minut) a z cizího jazyka (celkem 110 minut). Časový limit pro zkoušku z matematiky byl navýšen o 15 minut na 135 minut.

V jarním zkušebním období 2022 u didaktických testů společné části maturitní zkoušky neuspělo 13,7 % prvomaturantů (jedná se o tzv. čistou neúspěšnost prvomaturantů, tzn. podíl neúspěšných ku konajícím žákům). V řádném termínu jarního zkušebního období 2021 činila čistá neúspěšnost 11,2 %, v roce 2019 pak 14,1 %.

Český jazyk a literatura

Ke zkoušce z českého jazyka a literatury, která je povinnou zkouškou společné části maturitní zkoušky, bylo přihlášeno více než 70 tis. prvomaturantů. Ke zkoušce se dostavilo 65,3 tis. (93 %) z nich.

Čistá neúspěšnost prvomaturantů u didaktického testu v letošním školním roce dosáhla 9,4 %. V roce 2021 neuspělo 4,7 % prvomaturantů konajících zkoušku, neúspěšnost v letošním školním roce je však srovnatelná s neúspěšností v letech 2017–2019, kdy v jednotlivých letech neuspělo 9,5–10,5 % prvomaturantů.

Matematika a cizí jazyk

Ke druhé povinné zkoušce společné části se přihlásilo celkem 69,7 tis. prvomaturantů, kteří si mohli vybrat mezi zkouškou z matematiky a cizího jazyka.

Ke zkoušce z matematiky se přihlásilo 17 % prvomaturantů (11,9 tis.), zatímco cizí jazyk si jako povinně volitelnou zkoušku zvolilo 83 % (57,8 tis.) žáků – 80,3 % (55,9 tis.) prvomaturantů si vybralo anglický jazyk a dalších 2,6 % žáků se přihlásilo ke zkoušce z německého (1,5 %, 1 068 žáků), ruského (0,8 %, 555 žáků), španělského (0,2 %, 154 žáků) a francouzského jazyka (0,1 %, 73 žáků).

K didaktickému testu z matematiky se dostavilo 11,3 tis. (96 % přihlášených) prvomaturantů, z nichž neuspělo 10,1 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2021 u matematiky neuspělo 16,6 % konajících prvomaturantů, v roce 2019 15,5 %).

U zkoušky z anglického jazyka neuspělo 6,4 % z 51,9 tis. konajících prvomaturantů (účast u zkoušky dosáhla 93 %). V minulém školním roce u zkoušky neuspělo 6,3 % prvomaturantů, v letech 2017–2019 se neúspěšnost u zkoušky pohybovala v rozmezí 3,6–6,2 %.

Čistá neúspěšnost u didaktického testu z německého jazyka dosáhla 16,6 % (v řádném termínu jarního zkušebního období 2021 činila neúspěšnost 19,7 %). Zkoušku konalo 963 prvomaturantů (90 % přihlášených).

Maturitní zkoušku z ruského jazyka nesložilo úspěšně 10,1 % prvomaturantů (v roce 2021 dosáhla čistá neúspěšnost 9,2 %). Zkoušku konalo 495 z 555 přihlášených žáků (89 % přihlášených).

U zkoušky ze španělského jazyka neuspělo 0,7 % konajících prvomaturantů (v roce 2021 2,4 %). K didaktickému testu se dostavilo celkem 152 ze 154 přihlášených žáků (99 % přihlášených žáků).

Čistá neúspěšnost u zkoušky z francouzského jazyka v letošním školním roce dosáhla 4,3 % (v minulém školním roce u zkoušky uspěli všichni konající žáci). Zkoušku konalo 70 prvomaturantů (96 % přihlášených).

Vysledky DT 2022

Podrobná analytická zpráva o výsledcích didaktických testů v jarním zkušebním období 2022 bude vydána 8. června 2022.

Podzimní termín konání didaktických testů

Maturanti, kteří v květnovém termínu u didaktických testů neuspěli nebo se z konání zkoušek omluvili řediteli školy do 3 pracovních dnů, budou moci konat zkoušky společné části 1.–6. září 2022 v rámci podzimního zkušebního období maturitní zkoušky.

 

Zdroj: https://cermat.cz/aktuality/aktualita/357-tz-vysledky-mz-dt-jaro-2022