Výsledky mezinárodního šetření TALIS 2018

Vydáno: 1 minuta čtení

Česká školní inspekce zveřejňuje výsledky mezinárodního šetření o vyučování a učení TALIS 2018 poskytující komentovaná data ve vztahu k profesnímu rozvoji a sebedůvěře učitelů, k překážkám, které z pohledu učitelů komplikují efektivní vedení vzdělávacího procesu, k vlastním proměnám výuky i k pojetí učitelské profese jako takové.

Mezinárodní šetření o vyučování a učení (Teaching and Learning International Survey - TALIS) je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Cyklus tohoto šetření je pětiletý a zapojováni jsou do něj učitelé a ředitelé škol na úrovni ISCED 2 (v ČR jde o 2. stupeň ZŠ a víceletá gymnázia).

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Vysledky-mezinarodniho-setreni-TALIS-2018