Vláda schválila akční plán mezinárodní spolupráce

Vydáno: 1 minuta čtení

Vláda ČR schválila na svém zasedání dne 19. prosince 2016 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovaný „Akční plán mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR na léta 2017-2020“.

Akční plán postihuje problematiku mezinárodní spolupráce ČR ve výzkumu a vývoji a otázky internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR v několika dílčích perspektivách, které zahrnují zejména mezinárodní spolupráci a internacionalizaci výzkumných infrastruktur ČR, včetně výkonu členství ČR v mezinárodních organizacích výzkumu a vývoje, a integraci týmů výzkumných organizací a podniků ČR do mezinárodních aktivit, které jsou rozvíjeny v rámci různorodých finančních nástrojů podpory multilaterální a bilaterální spolupráce ve výzkumu a vývoji. V neposlední řadě Akční plán postihuje otázky mezinárodní mobility výzkumných pracovníků, jakožto jednoho ze stěžejních předpokladů jejich kariérního rozvoje a integrace do mezinárodních aktivit výzkumu a vývoje, jakož i samotného procesu internacionalizace prostředí výzkumu a vývoje v ČR.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/vlada-schvalila-plan-mezinarodni-spoluprace-ve-vav