Věstník MŠMT únor 2023

Vydáno: 1 minuta čtení

Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací soukromému školství

  • Stanovení výše normativů neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2023 pro účely poskytování dotací církevnímu školství
  • Soustava normativů pro školy a školní družiny v regionálním školství územních samosprávných celků na rok 2023
  • Soustava příplatků na jednotlivá podpůrná opatření pro školy a školská zařízení zřizované krajem, obcí, nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023
  • Soustava republikových normativů na rok 2023
  • Kritéria pro rozpis rezervy pro kraje a kritéria pro změnu rozpisu pro regionální školství územních samosprávných celků na rok 2023
  • Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy (Doučování): Stanovení dalších finančních prostředků pro základní školy, střední školy a konzervatoře na období leden–srpen 2023
  • Implementace Komponenty 3.1. Národního plánu obnovy - plnění cílů 3 a 4: Stanovení dalších finančních prostředků pro základní, střední školy a konzervatoře na rok 2023
  • Stanovení dalších finančních prostředků pro školní družiny zřizované krajem, obcí nebo dobrovolným svazkem obcí na rok 2023

Zdroj: MŠMT