Týden pro waldorfskou pedagogiku

Vydáno: 4 minuty čtení

V týdnu od 7. 5. – 13. 5. 2018 bude Praha hostitelkou zasedání tří mezinárodních organizací pro waldorfskou pedagogiku. Kromě zástupců evropských zemí zde budou i reprezentanti Severní a Jižní Ameriky, Afriky, Austrálie, Japonska, Číny, Ruska nebo Izraele. V rámci tohoto setkání se ve čtvrtek 10. 5. 2018 uskuteční na Filozofické fakultě UK v Praze konference „Výzvy výchovy v digitálním věku“.

Řízení školyNa konferenci vystoupí Clara Aerts (Belgie), Douglas Gerwin (USA), Richard Landl (Německo) Tomáš Zdražil (Německo) a také český psycholog Václav Mertin.

Clara Aerts pracovala 21 let jako učitelka ve waldorfské mateřské školce ve Flandrech, poté se začala věnovat přednáškové činnosti a přípravě učitelů doma i v zahraničí, např. v Brazílii, Číně, Indii, Koreji, na Novém Zélandu, ve Švýcarsku, Turecku a Velké Británii. Od roku 2008 pracuje jako pedagogická poradkyně pro belgickou Federation of Steiner Schools Flanders. Spolupracuje s různými organizacemi v Bruselu, které se zaměřují na oblast kvality dětství.

Douglas Gerwin, Ph.D. je ředitelem Anthroposofického centra ve Wiltonu v americkém státě New Hampshire. Od roku 1983 vyučoval na waldorfských středních školách historii, literaturu, němčinu, hudbu a vědu. Předtím přednášel vývojovou psychologii a další předměty na univerzitě v Dallasu, kde v roce 1984 získal doktorát z psychologie a literatury. Přednáší a vede semináře na témata dospívání, waldorfská pedagogika a základy anthroposofie v Severní Americe, Evropě, Jižní Americe a na Blízkém východě. Věnuje se též výzkumu, je spoluautorem nebo editorem devíti publikací týkajících se waldorfské pedagogiky, např. Survey of Waldorf Graduates, která souhrnně mapuje absolventy waldorfských škol uplynulých 60 let. Jeho nejnovější publikací je sbírka článků Trailing Clouds of Glory: Essays on Sexuality and the Education of Youth in Waldorf Schools, vydaná v roce 2014.

Dr. Ing. Richard Landl vystudoval strojírenství na Technické univerzitě Berlín, dále vystudoval eurytmii v Berlíně. Více než 30 let byl učitelem na waldorfské škole. Přes 25 let se věnuje přípravě učitelů. Dlouhodobě zastává post mluvčího waldorfských škol Severního Porýní – Vestfálska. 20 let je členem Svazu svobodných škol v Německu. Jeho klíčovými oblastmi zájmu jsou waldorfská pedagogika, podpora kvality výuky a zakládání nových škol. Nyní je prezidentem Evropské rady pro waldorfskou pedagogiku a členem pracovní skupiny Školy Evropské komise.

Prof. PhDr. Tomáš Zdražil vystudoval historii na Filozofické fakultě UK. Při studiu absolvoval seminář pro waldorfské učitele v Semilech. V letech 1997 – 1998 prováděl výzkum waldorfských škol na Univerzitě Bielefeld, výsledky shrnul v doktorské práci „Podpora zdraví a waldorfská pedagogika“. Pracoval jako třídní učitel i středoškolský učitel na waldorfské škole v Semilech. Je členem Mezinárodní konference waldorfského hnutí – Haagský kruh. Od roku 2007 vyučuje na Svobodné vysoké škole Stuttgart – Semináři pro waldorfskou pedagogiku. Jeho klíčovými oblastmi zájmu jsou obecná pedagogika, historie waldorfské pedagogiky a anthroposofického hnutí, výuka a podpora zdraví.

PhDr. Václav Mertin je dětský psycholog se 40-ti lety poradenské praxe. Specializuje se na psychologické poradenství pro rodiče dětí a dospívajících při vzdělávacích a výchovných problémech. Zaměřuje se na výchovu dětí, poruchy učení a chování, domácí vzdělávání, střídavou péči. Věnuje se publikační činnosti pro rodiče i pro učitele. Je autorem řady knih, např. Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ, Výchovné maličkosti: průvodce výchovou dítěte do 12 let či Výchova bez trestů. V současné době působí jako tajemník a odborný asistent na katedře psychologie Filozofické fakulty UK.

Ivan Smolka, ředitel Waldorfského lycea, řekl: “Waldorfské školy jsou přesvědčeny, že v oblasti vzdělávání v příštích letech je nutné kromě prosté schopnosti používat techniku také posilovat tzv. „mediální svéprávnost“ každého jedince. Ta spočívá kromě podpory všeobecné vzdělanosti a schopnosti kritického myšlení a filtrování informací také v podpoře iniciativy jedince a především v rozvíjení „kompetencí k sobě“: tedy schopnosti sebeovládání, empatie, zodpovědnosti a určité vnitřní disciplíny. Jsou to žádoucí předpoklady pro úspěch v budoucím světě umělé inteligence, tedy v době, kdy výkonnost strojů nadále poroste, zatímco výkonnost a schopnosti člověka v běžné populaci postupně slábnou.“

Zdroj: Tiskové sdělení č. 180430