Téměř pětina základních škol ztrojnásobí počet hodin informatiky.

Vydáno: 1 minuta čtení

Žáky čeká programování a práce s daty

 Předměty jako třeba dějepis nebo prvouka se naopak můžou vyučovat méně hodin. Více o zavedení nové podoby informatiky na prvním stupni ZŠ od září 2023 si můžete přečíst v článku ČT 24, který píše o tom, jak školy připravuje NPI ČR. 

 

Zdroj: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3331124-temer-petina-zakladnich-skol-ztrojnasobi-pocet-hodin-informatiky-zaky-ceka?fbclid=IwAR3EyE6t3jPSEOlpRKCZlmDkq9BemLAwPiyTY1o1BNlv7TadqzbkwnHzG1U