„SUK – Čteme všichni“ za rok 2019

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) vyhlašují 27. ročník Ceny za literaturu pro děti a mládež „SUK – Čteme všichni“ za rok 2019 na podporu čtenářské gramotnosti

Soutěž rozvíjí a motivuje dětské čtenáře a posiluje vztah dětí ke knihám a ke vzdělanosti. V České republice jde o nejstarší soutěž svého druhu, její tradice sahá až do roku 1993.

Soutěž podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Hlasování probíhá do 29. února 2020. Cena je vyhlášena na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže s cílem upozornit pedagogickou a širokou veřejnost na nové tituly v této oblasti literatury. Zároveň reflektuje čtenářské preference dnešních dětí. Soutěží se ve třech kategoriích:

  • Cena dětí
  • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství
  • Počin školních knihoven – přihlášky do 31. 12. 2019

Cena dětí, která je udělována na základě výsledků ankety, ocení hodnotná literární díla vydaná v příslušném roce pro děti a mládež. Cena učitelů vzejde rozhodnutím odborné poroty pedagogů. Bude patřit vybraným knihámčeských autorů, které vyšly prvním vydáním v roce 2019. Zcela novou kategorií 27. ročníku je Počin školních knihoven. Ta si klade za cíl upozornit na mimořádné projekty těchto zařízení základních a středních škol.

Z došlých hlasovacích lístků bude vylosováno 50 dětí, které získají knižní dar. Knihy pro výherce věnovala nakladatelství Albatros, Mladá fronta, Knižní klub, Edice ČT a další, kterým patří velký dík za podporu ankety. Pedagogická knihovna J. A. Komenského pořádá tuto akci od roku 1993 ve spolupráci se Svazem knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Ten v rámci vyhlášení výsledků uděluje cenu za Noc a Andersenem.

Anketa nese jméno Václava Františka Suka, profesora a pedagoga, který založil Knihovnu českých spisů pro mládež. Tato knihovna se dnes jmenuje Sukova studijní knihovna literatury pro mládež a je speciální částí knihovních fondů NPMK – viz www.npmk.cz.

Bližší informace: https://www.npmk.cz/novinky/knihovna/suk-cteme-vsichni-2019.

Výsledky předchozích ročníků jsou zveřejněny na webu NPMK, a to v odkazu https://www.npmk.cz/knihovna/sukova-knihovna/suk-cteme-vsichni/predchozi-rocniky  

Řízení školy online

Zdroj: Zisková zpráva NPMK ze dne 5. prosince 2019