Střední škola mediální grafiky a tisku školí novou metodu učení a vyučování: Pojmové mapování

Vydáno: 5 minut čtení

Střední škola mediální grafiky a tisku učí především grafiky, ale i tiskaře a knihaře v maturitních a učebních oborech. Vizuální stránka hraje proto při vyučování klíčovou roli. Proto Střední škola mediální grafiky a tisku ve spolupráci se startupem ContextMinds vyvinula unikátní systém výuky pomocí pojmových map s kontextem, který využívá vizualizaci znalostí. Představujeme vám pojmové mapování.

Co je pojmové mapování

Řízení školy online

V dnešní společnosti se čím dál víc ztrácí schopnost číst a studovat delší texty. Čím dál více se od textové komunikace přechází na vizuální komunikaci pomocí obrázků (Pinterest…) a videa (YouTube…).  Proto kolektiv autorů ze Střední školy mediální grafiky a tisku a startupu ContextMinds vyvinul jedinečný systém výuky pomocí pojmových map s kontextem.

Co je to pojmová mapa?

Pojmová mapa je grafická reprezentace pojmů a vztahů mezi nimi. Pojem je cokoliv, o čem můžete přemýšlet. V pojmové mapě se většinou značí obdélníkem nebo „bublinou“ se jménem pojmu. Popsané spojnice mezi pojmy pak představují vztahy. Pojmová mapa, podobně jako myšlenková mapa, odráží způsob, jakým přemýšlíme o světě. Umožňuje nám reprezentovat myšlenky graficky a tím nám pomáhá přemýšlet, učit se, vyučovat a komunikovat.

Řízení školy online

Jako myšlenkové mapy, ale lepší

Pojmové mapování je v principu velmi podobné myšlenkovému mapování. Rozdíl je v tom, že v pojmové mapě můžete pojmy rozmístit libovolně a můžete také pojmenovávat vztahy mezi nimi. V myšlenkové mapě je většinou jeden nejdůležitější pojem uprostřed a ostatní jsou kolem něj a vztahy v myšlenkových mapách jsou většinou nepojmenované. 

Pojmové mapování je vlastně vizualizace znalostí, při které vytváříme síť – mapu pojmů a vztahů mezi nimi. Podobně máme vytvořenou svou vlastní znalostní bázi ve svém vědomí, kde pojmy nikdy nestojí o samotě, ale jsou navázány pomocí vztahů k jiným pojmům. Své vědomosti doplňujeme tak, že nové pojmy navážeme pomocí vztahů na pojmy, které už známe a máme je ve vědomí zakotvené. Touto vazbou a vizualizací podpoříme pochopení a zapamatování nových pojmů a jejich vazeb.

Je to jako stavba domů z cihel, nebo stavba konstrukce z Lega. Nové pojmy – kostky lega (cihly) spojíme pomocí vztahů – spojovacích prvků (malty) a tím je pevně ukotvíme do své struktury vědomí (paměti). Učení se tak urychlí a zefektivní. Zapamatování nových pojmů a vazeb se zvýší o desítky procent, protože zapojujeme i vizuální paměť (pravou hemisféru) a propojujeme znalosti do pevné konstrukce.

Naučením pojmového mapování navíc získáme nástroj, pomocí kterého si sami bez pomoci zdrojů (knih, internetu, poznámek) můžeme aktivně zopakovat naučenou látku tak, že si vytvoříme vlastní mapu.

Pomůže vám i speciální software

K pojmovému mapování je výhodné používat software (k použití zdarma), který umožní rychlé úpravy a opravy mapy. ContextMinds umí nejen to, ale zároveň nám nabízí nové pojmy a vazby ze stávajících map a z vlastní databáze pojmů. To tvorbu mapy podstatně urychluje. Uživatel si vybírá pojmy, které se mu do mapy hodí, a ContextMinds chytře napovídá další podle kontextu mapy. Protože tak skoro není třeba psát, tvorba mapy může být neuvěřitelně rychlá a například učitel tak šetří čas na přípravu hodiny. Podobně software nabízí (napovídá) i vztahy  mezi pojmy, které do své mapy zahrnete.

Navíc software běží kompletně on-line bez nutnosti stahovat si program/aplikaci do vlastního zařízení. Na cloudu jsou uložené i vytvořené mapy. Učitel i studenti k nim můžou přistupovat odkudkoliv a sdílet je mezi sebou. Třeba i při cestě do školy si v mobilu může student rychle zopakovat probíranou látku. Nevadí, že se nemůže soustředit na další dobu. Právě vizuální forma zprostředkování znalostí umožňuje učení i při krátkém soustředění a tím pomáhá i žákům a studentům s poruchami soustředění (ADHD). Pojmové mapy se software ContextMinds pomáhají při učení dětem s ADHD víc než vyhlášky o inkluzi.

Pojmové mapy s ContextMinds umožňují digitalizaci výuky, aniž by kladly zvláštní požadavky na software, hardware a připojení. Systém můžeme využívat i s mobilem a relativně pomalým připojením a malými požadavky na přenos dat.

Certifikovaný kurz DVPP: Pojmové mapy v pedagogické praxi

Střední škola mediální grafiky a tisku získala akreditaci v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a může tak zprostředkovávat nový způsob výuky s pojmovými mapami dalším učitelům.

Rízení školy onlineÚčastník se v 14hodinovém kurzu Pojmové mapy v pedagogické praxi seznámí s tvorbou a metodikou použití pojmových map při výuce a testování znalostí. Během kurzu uvidí tvorbu map v různých předmětech a sám si bude moci pomocí software ContextMinds sestavit vlastní mapu. Během kurzu proběhne i simulovaná výuka s předvedením použití pojmových map při výkladu nové látky, při opakování, při kolaborativní výuce, při práci v týmech a nakonec i při zjišťování nabytých znalosti.

Účastnící se naučí vizualizovat znalosti z určitého předmětu, vybírat klíčové pojmy a pojmenovávat vztahy mezi nimi. Základní pojmy a vztahy se tak stanou pro žáky srozumitelnější a lépe zapamatovatelné.

Použití pojmových map prokazatelně zlepšuje výsledky při učení a zapamatování, proto je racionální používat ho při výuce na všech stupních škol od základní až po vysokou i při vzdělávání pracovníků ve firmách.

Aktuální pozvánku na školení najdete na www.medialnigrafika.cz/pojmove-mapy/ .

 Zdroj: Pozvánka www.medialnigrafika.cz; Střední škola mediální grafiky a tisku