Speciální pedagog a školní psycholog pro každou ZŠ

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak natrvalo získat psychology a speciální pedagogy do základních škol? Jak tomu pomůže OP JAK a šablony? To byly hlavní otázky na on-line setkáních MŠMT s řediteli základních škol ze všech krajů. K danému tématu v uplynulých třech týdnech MŠMT zorganizovalo 14 webinářů, který se zúčastnilo více než 1200 ředitelů škol, zástupců pedagogicko-psychologických poraden i krajských úřadů.

MŠMT vytvořilo model systémového ukotvení pozic speciálních pedagogů a školních psychologů, tak aby alespoň na částečný úvazek mohli působit v každé základní škole v ČR.

Co je cílem institucionalizace podpůrných pozic

 • Cílem procesu institucionalizace je nastavit systém tak, aby služeb školního psychologa a školního speciálního pedagoga mohlo využívat co nejširší spektrum žáků, kteří vykonávají povinnou školní docházku, a zároveň byla dlouhodobě zajištěna profesní stabilita těchto pozic.

Jak bude institucionalizace podpůrných pozic probíhat

 • Od začátku zavedení inkluzívního systému vzdělávání v České republice (r. 2016) existují paralelně dva způsoby financování podpůrných pedagogických pozic na školách – národní v rámci poskytování podpůrných opatření druhého až pátého stupně ze státního rozpočtu a z ESF prostřednictvím OP VVV.
 • MŠMT vytvořilo model systémového ukotvení pozic speciálních pedagogů a školních psychologů, tak aby alespoň na částečný úvazek mohli působit v každé základní škole v ČR.
 • Tento model bude v letech 2022-2024 financován a ověřován ve svých parametrech prostřednictvím šablon z OP JAK.
 • Mezitím po zkušenostech z pětiletého fungování obou modelů přichází MŠMT se systémovou změnou legislativy, tak aby od 1. ledna 2025 mohly být tyto pozice stabilně, dlouhodobě a předvídatelně financovány ze státního rozpočtu, tzn. že to povede ke spojení obou systémů do jednoho.

Základní specifikace výzvy OP JAK na podporu institucionalizace

 • Aktivity – personální podpora
  • Pro ZŠ se 180 a více žáky: Školní psycholog ZŠ, školní speciální pedagog ZŠ
  • Pro ZŠ od 20 do 179 žáků: Sdílený školní speciální pedagog ZŠ, Sdílený školní psycholog ZŠ – aktivity poskytované skrze oprávněné žadatele – PPP
 • Délka projektu: 24-36 měsíců
  • Vyhlášení výzvy: 25. května 2022
  • Datum zahájení příjmu žádostí o podporu: s vyhlášením výzvy
  • Způsobilost výdajů: (až 3 měsíce před podáním žádosti o podporu, nejdříve od 1. 5. 2022) – pro co největší možnou návaznost práce personálních pozic.
  • Nejzazší datum pro ukončení fyzické realizace projektu: pro ZŠ 31. 12. 2025 (realizace aktivit školní psycholog a školní speciální pedagog do 31. 12. 2024), PPP do 31. 12. 2024.
 • Cílová skupina:
  • žáci základních škol (s výjimkou škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, škol při zdravotnickém zařízení a škol s počtem žáků 19 a nižším),
  • děti v přípravných třídách základních škol, účastníci zájmového vzdělávání.

Zdroj: https://www.edu.cz/specialni-pedagog-a-skolni-psycholog-pro-kazdou-zs/