Současné podmínky předškolního vzdělávání – základ pro udržitelnou budoucnost

Vydáno: 2 minuty čtení

Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu - OMEP (Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire), si vás dovoluje pozvat na mezinárodní konferenci.

Řízení školy onlineMísto konání: 27.6. – 29.6. 2018, Česká republika, Praha, hotel Clarion

Téma konference vychází z myšlenky, že podmínky, v nichž žijí děti v současnosti, významně ovlivňují jejich budoucnost. OMEP prosazuje tuto ideu po celých sedmdesát let své existence. Životní podmínky dětí na světě, péče o ně, jejich výchova a vzdělávání, působí nejen na jejich vlastní budoucnost, ale také na budoucnost celé společnosti. Je tedy důležité, co vše aktuálně děláme pro jejich individuální i společný rozvoj.

Na konferenci dochází k výměně zkušeností renomovaných odborníků z akademické sféry i praxe, proto předpokládáme vysokou účast odborníků na předškolní výchovu a vzdělávání z celého světa, ale i z České republiky.

Anotace příspěvků pro individuální prezentace můžete zasílat prostřednictvím registračního formuláře, umístěného na www.omep.cz, od 15. listopadu 2017 do 15. ledna 2018. Webové stánky otevřeme 15. října 2018.

Co je to OMEP?

OMEP byl založen po 2. světové válce, na první světové konferenci konané na Univerzitě Karlově v Praze ve dnech 26. - 28. srpna 1948. OMEP má konzultativní statut s organizacemi jako je UNESCO nebo UNICEF.

Řízení školy onlineČeský výbor OMEP  (ČV OMEP) je neziskovou nevládní organizací zabývající se všemi aspekty výchovy a vzdělávání malých dětí a péče o ně od narození do osmi let věku. Brání a posiluje práva dětí na výchovu, vzdělávání a péči na celém světě a podporuje aktivity, které vedou k jejich kvalitnímu naplňování a dostupnosti pro všechny. Český výbor OMEP je od založení organizace součástí světové organizace.

V roce 2018 bude OMEP slavit 70. výročí svého založení a Český výboru OMEP bude poprvé od založení organizace, pořadatelskou zemí světového shromáždění a mezinárodní konference.

Všechny srdečně zveme a těšíme se na setkání s vámi.

PhDr. Dana Moravcová, Ph.D. – předsedkyně Českého výboru OMEP

Zdroj: Pozvánka Organisation Mondiale pour l´Éducation Présoclaire/World Organization for Early Childhood Education/Organización Mundial para la Educacion Prescolar/Czech Republic National Committee/Český výbor světové organizace pro předškolní výchovu