Školám při digitalizaci pomáhají krajští ICT metodici

Vydáno: 1 minuta čtení

Školy by rády do výuky zaváděly více digitálních technologií, mnohdy však neví, kde začít. Podle šetření v rámci projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů (SYPO) by pomoc v oblasti digitálního vzdělávání uvítalo téměř 80 % škol. Právě pro ně je vybudována síť krajských ICT metodiků. Projekt SYPO realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV).

Krajští ICT metodici jsou školám k dispozici v oblasti metodiky implementace digitálních technologií do vzdělávání a jejich řízení. Podpora je školám díky projektu SYPO, na jehož spolufinancování se podílí EU, nabízena zdarma a školy mohou volit takovou formu, jaká jim nejvíce vyhovuje, konzultace, online či telefonické dotazy nebo metodická setkání.

Dnešní děti pracují s telefony i počítači běžně a velmi přirozeně. Je důležité, aby to uměli také jejich učitelé a aby byli schopní držet se svými žáky krok,“ říká Pavel Pecník, který je v rámci projektu SYPO za síť krajských ICT metodiků zodpovědný.

V rámci šetření SYPO školy uvedly, že nejčastější překážky zavedení digitálního vzdělávání jsou na straně samotných pedagogů, ať už mají obavy z možných problémů s prací s technikou (22,1 %), nedostatečné znalosti s obsluhou ICT techniky (16,3 %), sdílejí negativní postoj (5,5 %) nebo mají špatné zkušenosti (3,6 %).

Více informací včetně kontaktů na krajské ICT metodiky lze nalézt na webových stránkách: www.projektsypo.cz.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/skolam-pri-digitalizaci-pomahaji-krajsti-ict-metodici