Síť škol Paměti národa

Vydáno: 5 minut čtení

Rozhovor s Mgr. Evou Mikuláškovou, koordinátorkou nového Post Bellum „Síť škol Paměti národa“.

Koncept Sítě škol Paměti národa není úplně nový, s myšlenkou propojovat učitele dějepisu a společenských věd jsme přišli už před dvěma lety, kdy jsme poprvé uspořádali Slavnost škol Paměti národa a začali s oceňováním škol, respektive učitelů, které s námi dlouhodobě spolupracují. Uvědomili jsme si, že na lokální úrovni nejsou učitelé napříč školami, až na výjimky, zvyklí spolu komunikovat nebo dokonce spolu dohromady něco vytvářet či se společně podílet na projektové práci. My přitom díky našim regionálním koordinátorům, kterých máme po celé republice více než padesát, víme, že o vzájemná setkávání a výměnu zkušeností z výuky moderních dějin je mezi učiteli zájem. Od září proto spouštíme pilotní projekt Síť škol Paměti národa jako součást programu „iKAP II – inovace ve vzdělávání". Prozatím pro učitele dějepisu a společenských věd z pražských středních a základních škol, ale rádi bychom postupně Síť rozšiřovali do dalších regionů.

Chceme, aby Síť škol fungovala jako jakási networkingová platforma, která bude plnit dva hlavní účely. Zaprvé učitelé dostanou možnost potkat se se svými kolegy z jiných škol, což je samo o sobě důležité pro výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci a hledání východisek z problémů, se kterými se při výuce potýkají. A zadruhé by motivem těchto setkání měla být společná vůle vzdělávat se a objevovat nové způsoby, jak lze učit moderní dějiny. Obojí je velmi aktuální zejména v souvislosti s distanční výukou, která uvrhla nejen žáky, ale i učitele do izolace a navíc s sebou přinesla nové výzvy týkající se využití online nástrojů a virtuální reality ve výuce.

Kdo se tedy může do projektu přihlásit?

V Síti škol jsou vítány školy z celé České republiky. Učitelé z kteréhokoliv kouta naší země mohou nominovat svou školu do Sítě škol Paměti národa v případě, že se v minulosti zapojili do některého z našich vzdělávacích programů, ať už to je náš nejznámější projekt Příběhy našich sousedů nebo např. účast na zážitkových workshopech. Všechny nominované v září pozveme na Slavnost škol, kde od nás dostanou osvědčení s označením Škola Paměti národa a kde bude pro učitele jako poděkování za jejich nasazení připravený odpolední a večerní program. Součástí Slavnosti škol budou zároveň první ze série vzdělávacích seminářů určených pro pražské učitele, kteří se zapojí do Sítě škol Paměti národav rámci programu „iKAP II – inovace ve vzdělávání". Mimopražské učitele budeme o všech možnostech setkávání a vzdělávání v rámci Sítě škol průběžně informovat.

Učitelé z oceněných škol při Slavnosti škol Paměti národa v roce 2019

Co konkrétně na zapojené pedagogy čeká? Jak budou setkání vypadat v praxi?

Učitelé z pražských škol, kteří se do Sítě škol Paměti národa přihlásí, čeká zhruba osm setkání rozložených do celého školního roku 2021/2022, z nichž první proběhne hned 16. září 2021 během odpoledního programu Slavnosti škol. Jak už jsem řekla, chtěli bychom každé setkání věnovat nějaké konkrétní problematice, se kterou se učitelé potýkají, nebo konkrétním vzdělávacím metodám, které následně mohou využít ve výuce. Proto do programu zařadíme mj. seminář o principech efektivní komunikace, chceme se také zaměřit na psychickou hygienu učitelů a předcházení syndromu vyhoření. V oblasti vzdělávacích programů budeme spolupracovat mj. se vzdělávacím oddělením Ústavu pro studium totalitních režimů nebo s lektory Institutu Terezínské iniciativy – ti např. představí metodu Facing History and Ourselves (Tváří v tvář historii). Pro účastníky dále chystáme lekce využití prvků dramatické výchovy ve výuce, semináře zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti, kde se mohou inspirovat, jak pracovat s knihou a komiksem ve výuce a jak si připravit vlastní čtenářskou lekci. A samozřejmě se budeme věnovat i tématům, která jsou nám velmi blízká, jako je využití pamětnických příběhů ve výuce. Během seminářů učitelé vždy dostanou možnost vyzkoušet si různé techniky a konkrétní aktivity, aby je případně mohli hned aplikovat ve výuce.

Svou školu mohou učitelé z celé ČR průběžně nominovat prostřednictvím formuláře na webu https://skoly.pametnaroda.cz/.
Zájemci o účast na vzdělávacích seminářích v rámci pražské Sítě škol se mohou hlásit na adrese eva.mikulaskova@postbellum.cz.

 

Zdroj: Pro časopis řízení školy vedla rozhovor s Evou Mikuláškovou Tereza slachová