SEPA – Systém Evidence Preventivních Aktivit

Vydáno: 3 minuty čtení

On-line rozhraní pro školní metodiky prevence k plánování i evaluaci prevence

Vážené ředitelky, vážení ředitelé,Řízení školy online

on-line systém SEPA umožňuje využívat informace pro strategické plánování, používat grafických vizualizací při prezentacích na schůzkách s pedagogy nebo rodiči a nabízí mnoho dalších možností a příležitostí pro dobrý rozvoj primární prevence.

Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních v příloze č. 3 stanovuje povinnosti školy a školního metodika prevence. Od 1. 9. 2016 došlo k rozšíření povinností, které část škol v ČR stále nenaplňuje. Školní metodik prevence má povinnost „předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech (…) školskému poradenskému zařízení“ a zároveň „předávání informací o realizovaných preventivních programech školy pro potřeby zpracování analýz, statistik a krajských plánů prevence“. Škola tedy musí předávat informace o realizované prevenci krajům i pedagogicko-psychologickým poradnám. Vyhláška ale nestanovuje, jakým způsobem to má učinit.

V reakci na tuto potřebu byl pod odbornou záštitou Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze sestaven on-line systém evidence preventivních aktivit SEPA (dříve též Systém výkaznictví).

Do on-line formuláře zadává škola údaje o naplánované i realizované prevenci a rizikovém chování žáků. Tyto informace jsou automaticky dostupné pro metodiky prevence ze spádové pedagogicko-psychologické poradny a krajské školské koordinátory prevence na krajském úřadu. Tito odborníci potom mohou využít dostupných dat pro lepší zacílení podpory škol v oblasti primární prevence.

SEPA využívá v současné době téměř 2 000 škol v celé ČR. 

Používání SEPA doporučuje Česká školní inspekce.

Registrace i používání SEPA je pro školy kompletně zdarma.

Pokud Vaše škola systém SEPA ještě nepoužívá, můžete doporučit používání školnímu metodikovi prevence.

  • SEPA podporuje vytvoření kvalitního preventivního programu školy a jeho evaluace
  • SEPA strukturuje práci školního metodika prevence a dává mu oporu pro jeho práci
  • SEPA je nástrojem pro jednoduché a jasné vykázání preventivních aktivit školy
  • SEPA je nástrojem pro komunikaci a sdílení informací s metodikem prevence ve spádové PPP
  • SEPA podporuje školu v plnění zákonných povinností v oblasti primární prevence

 

Systém je umístěn na adrese:
www.preventivni-aktivity.cz

 

Zdroj: MŠMT, Provoz SEPA je finančně podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. projektu PRCH-IP-organizace_0010/2021.

 

 

Další aktuality