Seminář Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace

Vydáno: 1 minuta čtení

Pozvánka na odborný seminář, který pořádáme ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Karlovy s názvem Efektivita výuky, hodnocení žáků a jejich motivace.

Termín: 11. května 2017
Místo: Pedagogická fakulta UK, Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1
Začátek akce: 10.00 hodin
Časová dotace: 3 hodiny

Témata semináře

  1. Formativní hodnocení – zkušenosti ze zahraničí – Dr. Martin Roman
  2. Školní úspěšnost všech žáků – PhDr. Hana Košťálová
  3. Techniky formativního hodnocení na ZŠ a SŠ – Mgr. Petr Albrecht
  4. Výsledky výzkumu zavádění formativního hodnocení – PhDr. Karel Starý, Ph.D.
  5. Rozvíjení klíčové kompetence k učení – Ing. Karolina Duschinská, Ph.D.
  6. Testování úspěšnosti žáků – PhDr. Martin Chvál, Ph.D.
  7. Praktická ukázka hodnocení na malotřídní škole – Mgr. Miloš Novotný

Registrace na seminář probíhá online na www.edulabcr.cz/seminar-pedf-uk, prostřednictvím e-mailu info@edulabcr.cz či telefonicky na 212 245 509.