Seminář České školní inspekce: Vzdělávání dětí v mateřských školách

Vydáno: 2 minuty čtení

V rámci předsednictví České republiky v systému Evropských škol uspořádala Česká školní inspekce ve středu 3. června 2015 odborný seminář, jehož cílem bylo poučit se o zkušenostech se vzděláváním předškolních dětí ve specifickém prostředí Evropských škol a prodiskutovat možné přístupy, které by bylo možné implementovat do systému předškolního vzdělávání v České republice.

Semináře se zúčastnilo více než 60 hostů z řad inspekčních pracovníků České školní inspekce, zástupců škol a školských zařízení, odborných školských asociací, neziskových organizací, akademického sektoru, školských odborů i rezortních organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Po úvodním slově ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala uvedla účastníky semináře do problematiky hlavních principů předškolního vzdělávání v Evropských školách česká inspektorka pro předškolní a primární cyklus Evropských škol Dana Musilová, po jejím příspěvku pak vystoupili zahraniční hosté. Heinz Fischbock, zástupce ředitele Evropské školy ve Frankfurtu, prezentoval systém hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání v předškolním cyklu Evropských škol, zástupkyně ředitele pro předškolní a primární cyklus Evropské školy v Mnichově Dana Pavličíková promluvila o implementaci kurikula pro předškolní vzdělávání ve své škole, konkrétní příklady využívání hodnoticích nástrojů, zejména portfolia dítěte, pak představili Lisa Melessaccio, koordinátorka předškolního cyklu Evropské školy v Mnichově, Nicholas Moon, učitel Evropské školy v Alicante, a Nathalie José, učitelka Evropské školy v Lucemburku. Blok přednášejících uzavřela Lucie Chaloupková z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, která pohovořila o vzdělávání předškolních pedagogů v oblasti mentoringu.

Program semináře i prezentace vystupujících naleznete níže.

Pozvánka s programem

Prezentace - Musilová Dana

Prezentace - Fischbock Heinz

Prezentace - Pavličíkova Dana

Prezentace - Melessaccio Lisa

Prezentace - Moon Nicholas

Prezentace - José Nathalie

Prezentace - Chaloupková Lucie