RVP pro gymnázia

Vydáno: 2 minuty čtení

Opatření ministra školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se vydává aktualizovaný Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (obory vzdělání 79-41-K/41, 79-41-K/61, 79-41-K/81), Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sortovní přípravou (obory vzdělání 79-42-K/41, 79-42-K/61, 79-42-K/81), Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia – pilotní verze (obor vzdělání 79-41-K/610) a Rámcový vzdělávací program pro dvojjazyčná gymnázia (obor vzdělání 79-43-K/61).   

Školy mají povinnost upravit školní vzdělávací programy nejpozději do 1. října 2020.

Ke dni 8. září 2020 se vydávají aktualizované rámcové vzdělávací programy pro gymnázia z důvodu účinnosti zákona č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Předmětný zákon přesouvá do profilové části maturitní zkoušky písemné práce a ústní zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, který si žák zvolil ve společné části maturitní zkoušky. Této zákonné změně je nutné uzpůsobit RVP, které zatím v případě gymnázií mají stanoveny 2 až 3 zkoušky v profilové části maturitních zkoušky.

Mění se RVP pro Gymnázium, Gymnázium se sportovní přípravou a Gymnázium – dvojjazyčné gymnázium.

V rámci aktualizace RVP došlo k promítnutí změn souvisejících s novým modelem maturitní zkoušky vyplývajícím z novely školského zákona č. 284/2020 Sb., které nabydou účinnosti dne 1. října 2020, tj. tak, aby byly platné již pro jarní zkušební období 2021.

Zdroj: https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/vydani-aktualizovanych-rvp-pro-gymnazia

Další aktuality