Rok 2021 v českém školství

Vydáno: 4 minuty čtení

Tisková zpráva – shrnujeme zásadní změny

Rok 2021 nebyl v českém školství jen ve znamení pandemie. Přinášíme souhrn podstatných změn, ke kterým došlo v uplynulých dvanácti měsících v oblasti vzdělávací politiky.

leden 2021

  • V platnost vstoupila kritizovaná novela tzv. inkluzivní vyhlášky. Pedagogická intervence (například ve formě doučování) byla přesunuta mezi podpůrná opatření 1. stupně. O nich nerozhoduje pedagogicko-psychologická poradna, ale škola – MŠMT to odůvodnilo snižováním zátěže pro školy i poradny. Novela tak znamená, že školy nedostávají peníze přímo pro intervence a nic je nenutí intervence nabízet.
  • Byla zahájena pilotáž středního článku podpory. Posílení střední úrovně podpory a vedení v rámci systému je jednou z priorit Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, s cílem zlepšit kvalitu vzdělávání v jednotlivých regionech. Ministerstvo školství si pro pilotáž vybralo Semilsko a Svitavsko. Současně s pilotním projektem MŠMT pracuje na své vizi pro střední článek Partnerství pro vzdělávání 2030+. Funkci středního článku podpory se věnoval i EDUinem každoročně vydávaný Audit vzdělávacího systému.

únor 2021

  • Ministerstvo školství vydalo upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s platností od 1. 9. 2021, který zohlednil „malou“ revizi informatiky. Dokument si vysloužil vlnu kritiky za necitlivé škrtání ve vzdělávacím obsahu a hodinových dotacích v jiných vzdělávacích oblastech, ale také za to, že neřeší začlenění digitálních kompetencí do jiných oblastí. „Krásný příklad toho, že každá revize RVP se musí kvalitně komunikovat a učitele musí být metodicky proškolení,“ komentuje změnu analytik EDUinu Jan Zeman. 

červenec 2021

  • Byla schválena vyhláška, která mění jazykovou výuku žáků cizinců. Nově mají nárok na jazykovou přípravu děti v mateřských školách. Na základních školách kraj určuje školy, které výuku zajišťují s tím, že výuka se bude moci konat online i offline, a to nově v době, kdy probíhá běžné vyučování. Nezisková organizace META, která se vzděláváním dětí s odlišným mateřským jazykem zabývá, novelu obecně přivítala, vidí v ní ale řadu nedomyšleností.

září

  • 787 škol začalo učit informatiku podle upraveného RVP. Upravit výuku informatiky podle něj musí všechny školy nejpozději od školního roku 2023/24.
  • Začal pracovat Expertní panel k revizi RVP. Jeho úkolem je připravit zadání pro tzv. velkou revizi rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Práce na revizi RVP se v minulých letech opakovaně dostala do slepé uličky. Naposledy ji zastavil ministr Plaga (nyní v demisi) s odkazem na teprve připravovanou Strategii 2030+. Podle plánu současného vedení MŠMT by revize měla být hotová v roce 2024.
  • Sněmovnou neprošla novela zákona o pedagogických pracovnících. Ta ji původně přijala i s pozměňovacím návrhem Pirátů na fixaci učitelských platů na 130 % národního průměru. Poté, co ji Senát vrátil, ale právě kvůli fixaci platů ve vládě i u poslanců narazila. Spolu s tím spadlo pod stůl řešení dalších otázek (zakotvení pozice sociálního pedagoga v systému, zaměstnávání nepedagogů atp.).
  • Ministerstvo školství podepsalo se všemi fakultami, na kterých se vzdělávají budoucí učitelé, Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů v ČR. „Pozitivní je v tomto ohledu také práce MŠMT, kde dokázali v malém týmu vytvořit smysluplnou koncepci, jakým způsobem se má pregraduální studium změnit, a to na základě dat, což není v českém prostředí vždy zvykem,” komentuje memorandum analytik Jan Zeman. 

Další aktuality