Ředitelé škol: Avengers českého vzdělávání

Vydáno: 5 minut čtení

O kom jiném by mohl být tento Letní speciál než o nich?! Po roce plném výzev se ukázalo, že naši Avangers: ředitelky a ředitelé škol, mají speciální „super“ schopnosti. V jejich roli se snoubí potřeba být efektivními manažery, dobrými hospodáři a provozními řediteli, odborně erudovanými pedagogickými leadery a k tomu osobnostmi přirozeně vůdčími, osvícenými a obdařenými odolností i „šestým smyslem“, který je dokáže nasměrovat na trendy budoucnosti i varovat před (někdy nečekanými) hrozbami. A je jasné, že stejně jako Avengers potřebují mít dobré (hmotné) zázemí, skvělý trénink, vynikající vybavení a aktuální informace. To si vy, ředitelé škol, plně zasloužíte a na tom chceme společně s vašimi zřizovateli pracovat!

Řízení školy onlineTento školní rok byl, dovolím si říct, „fičákem“, který jsme všichni zažili na vlastní kůži. Pandemie COVID-19 přinesla školství přechod na distanční formy vzdělávání a překotnou digitalizaci škol. Způsobila na jedné straně technologický posun celého vzdělávacího systému, kdy se digitální technologie ocitly v centru výuky napříč všemi předměty a oblastmi učení (od češtiny po tělocvik až k praktické výuce). A ukázala odolnost i flexibilitu českých ředitelů a jejich týmů a také schopnost naší společnosti podpořit vzdělávací sektor. A přitom stále myslet na děti a žáky, aby byli středem veškerého snažení. Skvělé je, že pandemie celkově prohloubila zájem o školství. Na straně druhé však také prohloubila názorové rozdíly i nerovnosti mezi regiony a školami (ve vybavenosti i kvalitě výuky), způsobila mnoho komplikací v organizaci školního roku i procesu vzdělávání a všem zúčastněným přinesla stres, vyčerpanost či frustraci.
Tohle všechno si ve vedení ministerstva plně uvědomujeme a zohledňujeme při plánování dalších aktivit. Koronakrize jen potvrdila cíle a myšlenky, s kterými přišla 
Strategie 2030+
 (strategický plán rozvoje naší vzdělávací soustavy na deset let). A které že to jsou?
  1. Cílená snaha snížit nerovnosti v přístupu ke vzdělání,
  2. Provzdušnění učiva a odlehčení přehlcených ŠVP a RVP,
  3. Zaměření vzdělávání ještě více na získávání kompetencí, které by odpovídaly 21. století, kam patří i navýšení digitálních kompetencí žáků i učitelů,
  4. Snížení administrativního zatížení ředitelů škol,
  5. Podpora spolupráce a komunikace napříč všemi skupinami (ministerstvo, školy, zřizovatelé, žáci, rodiče, místní aktéři),
  6. Systematická péče o fyzické i duševní zdraví, well-being a bezpečnost žáků i pedagogů.
Samozřejmě chceme být jako MŠMT ředitelům nablízku a podávat co nejvíc pomocnou ruku. Opakovaně upozorňuji, že to není jen o penězích, jak se často zjednodušuje. Ač i sem pomoc plyne - do vybavení škol, zjednodušení financování a zvýšení nárokových plateb (ONIV), do každoročního růstu platů. Jde ale i o tu praktickou pomocnou ruku.
V únoru 2020 proběhl mezi řediteli škol velký průzkum, v jakých oblastech své práce by podporu uvítali především. Velká většina se shodla na tom, že nejvíce času a energie jim bere právě nepedagogická práce: ekonomické a právní aspekty, administrativa, zajištění provozu, správa budov. Vidíme proto jako důležité pomoci právě v těchto oblastech, aby ředitelé mohli více času věnovat řízení pedagogického procesu, ve kterém jsou kompetentní a odborně zdatní. Jsem moc rád, že se rozjíždí střední článek podpory, který přímo v regionech pomáhá s konkrétními problémy. Že se hledají modely pedagogických i nepedagogických týmů škol a jejich financování, včetně stabilních míst pro školní psychology a speciální pedagogy. Že se připravuje možnost rozdělení kompetencí ředitele do dvou řídících pozic. A řadu dalších opatření plánujeme.
Velmi důležité je také vzdělávání a metodická pomoc. Tady mám opět osobní poznámku - jsem rád, že je pamatováno speciálně na paní ředitelky a pány ředitele mateřských škol, kteří pro svou práci potřebují specifické vzdělávání i podporu. Chceme posilovat
kompetence vedení škol především v oblastech pedagogického leadershipu, kurikulární práce školy, řízení pedagogického procesu, zavádění inovací do výuky atd.
Shrnuto a podtrženo, vztah ředitele k pedagogům a následně i žákům je důležitý pro úspěch a rozvoj celé školy i pro úspěch a rozvoj potenciálu každého žáka. Chceme, aby ředitel měl v ruce řadu nástrojů, které může pro sebe a následně svou školu využít, a aby věděl, kam se může obrátit pro radu či pomoc. My se k tomu budeme snažit zajistit co nejlepší podmínky.
Hezké léto a hodně odpočinku pro načerpání nových sil!
 
Mgr. Jaromír Beran,  ředitel Odboru vzdělávací politiky, zástupce náměstka pro řízení sekce vzdělávání a mládeže
A jaký jsem byl žák? Trochu rošťák, jako každý kluk, ale vycházel jsem ve škole se všemi dobře. Plnil jsem, co bylo žádáno, a aktivní jsem byl v předmětech, které mě bavily: v dějepise, společenských vědách a češtině. Také mě zajímal společenský život na škole a kromě akcí jsem třeba rád organizoval školní noviny. Musím říct, že zvídavost a zájem u mě vzbudili jak rodiče, tak právě učitelé. A proto i dnes ze své pozice můžu podporovat to, co považuji za důležité. Tedy aby se učilo zajímavě a obsažně, aby naši učitelé byli kvalitně připraveni a motivováni a aby žáci a studenti zažívali radost z učení a úspěch. Každé dítě je něčím výjimečné a je potřeba to hledat a podporovat.