Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

S účinností od 1. 9. 2023 dochází Opatřením ministra č. j. MSMT-12464/2023 k úpravě RVP ZV. Změna zohledňuje především specifické vzdělávací potřeby žáků-cizinců, kteří se vzdělávají v českých školách.

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 2023

Nejpozději musí školy zahájit tuto výuku 1. září 2023 ve všech ročnících prvního stupně a 1. září 2024 ve všech ročnících druhého stupně.

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání – 2021

Cílem revize bylo modernizovat obsah vzdělávání tak, aby odpovídalo dynamice a potřebám 21. století. RVP ZV (2021) zavádí vzdělávací oblast Informatika a rozvoj digitální gramotnosti žáků zařazuje na úroveň klíčové kompetence.:

Upravený Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání - 2017

Příloha rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením (RVP ZV - LMP) byla zrušena. Podle Individuálního vzdělávacího plánu se budou žáci vzdělávat na základě doporučení poradenského zařízení.

 

Více informací na EDU.cz

Zdroj: MŠMT