Public Café online na GJP aneb když absolventi inspirují

Vydáno: 7 minut čtení

Letos, více než jiné roky, je důležité pomoci studentům udržet a posílit motivaci ke studiu, která kvůli distanční výuce znatelně upadá. Právě přemýšlení o budoucím směřování může studenty velmi dobře motivovat, aktivizovat a dát smysl a širší perspektivu jejich každodenním studijním povinnostem. U nás na Gymnáziu Jana Palacha Praha 1, s. r. o. (GJP) k tomuto účelu pořádáme každoročně akci „Public Café”. Jedná se o neformální setkání našich studentů třetího ročníku s absolventy GJP, kteří studují na různých vysokých školách. Letos jsme akci realizovali v online prostředí. Na následujících řádcích se o Public Café online dozvíte více a můžete se třeba pro něco podobného inspirovat i ve vaší škole.

I dvacet online místností bylo málo

Řízení školy onlinePublic Café jsme tento rok kompletně vyřešili přes systém Microsoft Teams, který na GJP primárně využíváme pro distanční výuku a žáci jsou na něj tedy zvyklí. Do nově vytvořeného teamu „Public Café ONLINE” jsme pozvali současné třeťáky a naše absolventy, kteří se zde mohli alespoň virtuálně potkat, navzájem komunikovat a sdílet zkušenosti ze svých vysokých škol.
Pro udržení přehlednosti ve více než dvaceti schůzkách jsme je rozdělili do kanálů po oborech, mezi nimiž mohli naši studenti po společném úvodu plynule přecházet. Mohli si vybírat z humanitních, přírodovědných, technických, uměleckých a jazykových oborů. Dále měli možnost promluvit sis absolventy studujícími v zahraničí. Samotné schůzky si poté moderovali přímo sami absolventi. Tento rok jsme poprvé přizvali organizaci Kudy Kampus (https://kudykampus.cz/), která propojuje studenty s praxí pomocí kontaktů s inspirativními lidmi. Kromě toho si mohli studenti také vybrat ze dvou místností, do nichž jsme přizvali agentury zprostředkující studium v zahraničí (Dana Study, Scandinavian Study).

Přesah do zahraničí

V posledních několika letech jsme zaznamenali značný pokles zájmu o studium jazyků na českých vysokých školách. Tento trend se dá vysvětlit poměrně vysokou jazykovou vybavenosti absolventů GJP, kteří se spíše kloní ke studiu vybraných oborů v daných jazycích na školách v zahraničí. Letošního Public Café se zúčastnili dva naši absolventi z roku 2019 aktuálně studující ve Spojeném království a v Německu. O podmínkách a limitech studia v zahraničí daných brexitem a samozřejmě především přetrvávající koronavirovou krizí měli studenti možnost hovořit s Danou Černou z agentury Dana Study a Hankou Ševčíkovou a Terezou Vyroubalovou ze Scandinavian Study.
Nejčastějším problémem, s nímž se musí studenti vyrovnat hned po přijetí na zahraniční vysokou školu, je jazykový test, který mají povinnost složit (např. Cambridge testy, IELTS nebo SAT pro studium v USA). Velká část z nich je bohuželv testech neúspěšná. Dana Černá z Dana Study říká: „Studenti se navíc začínají zajímat o vysoké školy pozdě. Přijdou na jaře předposledního ročníku střední školy, ale když chtějí např. do USA, tak je to prostě pozdě. Do USA musejí skoro vždy mít SAT zkoušku, kterou by si měli udělat v ideálním případě ještě v červnu rok před maturitou. Ale na SAT se musejí tak půl roku až rok připravovat. Když se rozhodnou teď v březnu, měli by si zkoušky SAT udělat již za 2–3 měsíce, na což není možné se připravit. Takže co se vysokých škol týká, toto je věc, kterou řeším dnes a denně.“ Rozhodně tedy platí, že ti studenti, kteří ku příkladu stráví alespoň jeden semestr třetího ročníku v zahraničí, jsou pak v jazyce jistější a mají oproti ostatním vrstevníkům výhodu.
Brexit samozřejmě znamenal velkou ztrátu zájmu o Spojené království. Studenti zde dostávali půjčky, i když si to jejich rodiny fakticky z finančních důvodů dovolit nemohly. Studenti začali půjčky splácet po dokončení studia, když už měli zaměstnání s určitým platem. Dnes je tomu jinak. Británie je sice studentům velmi otevřená, ale rodina studenta musí mít dostatečné finanční možnosti (studium zde v průměru vyjde na deset tisíc liber, ale může se vyšplhat až na třicet tisíc liber ročně a je k tomu nutné přičíst i náklady na ubytování, které začínají na osmi tisících liber ročně).
Naopak zájem o studium v ostatních zemích, zejména skandinávských, se po brexitu značně zvýšil. Hanka Vyroubalová a Tereza Ševčíková ze Scandinavian Study shodně uvádějí: „Brexit v podstatě velmi pomohl a Dánsko je momentálně nejdostupnější zemí pro studium v angličtině mezi zeměmi Evropské unie.“ V souvislosti s tím se také zvýšila nabídka bezplatného studia na dánských středních školách, např. zakončeného mezinárodní maturitní zkouškou a váženým IB diplomem.
Zástupci agentur i naši absolventi se shodují, že studiumv zahraničí v době pandemie probíhalo o něco příznivěji než v Česku, kde máme školy zavřené nejdéle, na rozdíl např. od Británie, kde uzavírka probíhala jen po nezbytně dlouhou dobu.

Ohlasy studentů

Po hodině a čtvrt jsme ukončili jednotlivé schůzky ve virtuálních místnostech a studenti se následně přepojili do schůzky společné, kde reflektovali přínos Public Café. Zmiňovali, že jim pomohlo mluvit s absolventy, doptávat se a získávat zkušenosti v neformální atmosféře. Dalo jim to další impulz k přemýšlení o své budoucnosti a propojení s praxí. Mnohdy nestačili mluvit se všemi, se kterými chtěli, ale v takovém případě dostali na absolventy po jejich souhlasu kontaktya mohou se s nimi individuálně spojit. Níže nechejme mluvit samotné naše studenty.
„Hovořil jsem se studentem z Právnické fakulty UK. Bylo to velmi přínosné, protože to mělo jasnou strukturu a spád. Probíhalo to formou prezentace a následných dotazů.
 
V prezentaci, kterou dostal pravděpodobně od samotné školy, zazněly všechny podstatné informace – ty byly jím následně ještě doplněny o vlastní názory a případně nás odkázal na zdroje, kde se o daných záležitostech můžeme dozvědět více.“ (Dan T., student 3. ročníku GJP)
„Public Café neboli online setkání s absolventy naší školy bylo překvapivě velmi milou akcí. Především mě zajímala žurnalistika a politologie a se zástupci obou oborů jsem si skvěle popovídala. Vše měli dobře připravené, byli velmi komunikativní a nebáli se nám sdělit i osobní názory a zkušenosti. Objasnili nám, jak probíhá přijímací řízení na dané školy, a také mě osobně utěšili, že se u přijímaček není čeho bát. Tato akce mi byla velmi sympatická a shledávám ji velmi přínosnou – mně například pomohla s výběrem vysoké školy.“ (Julie T., studentka 3. ročníku GJP)
 

Absolventi se do školy rádi vracejí

Řízení školy onlniePro Public Café jsou naši absolventi nepostradatelní. Vědí, jak obtížné je zorientovat se v množství informací o možnostech dalšího studia po maturitě. A tak pomáhali současným studentům GJP tím, že zodpovídali konkrétní dotazy týkající se např. přijímacího řízení na VŠ, vlastního vysokoškolského studia, ale i přestupů mezi školami či zkušeností přímo z praxe. Na základě těchto setkání se naši studenti posouvají dálv profesní orientaci – mohou si lépe zvolit semináře ve 4. ročníku včetně aktivit v rámci mimoškolního vzdělávání.
Někteří absolventi se této akce účastnili poprvé, někteří již opakovaně, ale všichni rádi podali GJP pomocnou ruku při její realizaci, protože tuto akci považují za velmi přínosnou a smysluplnou.

Příští rok(y) zase

V navyklé tradici budeme rozhodně pokračovat i další roky. Public Café má velký přínos nejen pro třeťáky v rámci jejich plánování kariérního směřování, ale také je velmi příjemné, že se s našimi absolventy touto cestou setkáme i my, vyučující a poradci. V neposlední řadě pomáhá kontakt s absolventy k utužení komunity GJP, která je již za třicetiletou existenci školy velmi početná. Pokud stále váháte, zda se do něčeho podobného pustit, určitě dejte pochybnosti stranou a vyzkoušejte to. I pro vás to bude příjemná vzpruha v rámci dlouhých týdnů distanční výuky.
 
Zdroj: Pro časopis Školní poradenství v praxi Klára Thámová, Nora Jakobová, Jakub Běhounek, Anna Koktová