Projekt SYPO - výběrová řízení na členy národních kabinetů a Stálé konference ředitelů

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní institut pro další vzdělávání v rámci projektu SYPO vyhlašuje výběrové řízení na členy národních kabinetů Matematika a její aplikace, Český jazyk a literatura a Informatika a ICT a členy Stálé konference ředitelů.

Hlavním cílem projektu SYPO (Systém podpory pedagogických pracovníků) je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.   

Do nově vznikající národní úrovně kabinetů hledáme učitele 1. a 2. stupně ZŠ, učitele středních škol a zástupce vedení škol. Hlavním cílem metodických kabinetů je vytvořit prostor pro odborný růst a profesní rozvoj pedagogických pracovníků prostřednictvím setkávání a sdílení zkušeností. Národní kabinety budou platformou, která od národní, přes krajskou až po oblastní úroveň podpoří činnost jednotlivých učitelů i předmětových komisí a metodických sdružení, která již v současné době ve školách fungují.

Pro Stálou konferenci ředitelů hledáme zástupce odborné veřejnosti, ředitele a zástupce ředitelů škol. Posláním Stálé konference ředitelů je podpora profesního rozvoje ředitelů a členů vedení škol. Tato Stálá konference bude rozdělena do sekcí podle druhů škol, tedy na sekce pro MŠ, ZŠ, SŠ/VOŠ a ZUŠ.

Bližší informace a přihlášku naleznete zde.

 Zdroj: Tisková zpráva NIDV