Profesní komory

Vydáno: 2 minuty čtení

Učitelská platforma pozoruje v mediálním prostoru určitý zmatek v pojmech, který považujeme za vhodné uvést na pravou míru. K některým povoláním neodmyslitelně patří členství v profesním sdružení obvykle zvaném komora. Svou profesní komoru mají advokáti, lékaři, lékárníci, exekutoři, notáři a další.

Komora je definována zákonem a členství je obvykle povinné pro každého, kdo profesi vykonává. Seznam všech profesních komor vede Nejvyšší správní soud České republiky. Pedagogické profese dnes na tomto seznamu nejsou, takže pedagogická komora dosud neexistuje.

Přesto však existují sdružení, která mají slova „pedagogická komora“ v názvu. Jedná se o spolky ve smyslu Občanského zákoníku, najdeme je ve Spolkovém rejstříku a v současnosti jsou tři:

  • Pedagogická komora okresu Znojmo, která byla založena v roce 1991. O činnosti Pedagogické komory okresu Znojmo nám není nic známo a kromě databázových záznamů o ní nejsou na webu informace.
  • Spolek Česká pedagogická komora vznikl v roce 2004 původně s cílem profesní komoru vytvořit, ale postupem času jeho činnost změnila směr, dnes hlavně pořádá kurzy DVPP a zaměřuje se na zážitkové vzdělávání.
  • Spolek Pedagogická komora, z.s. vznikl v roce 2017 také s cílem založit profesní komoru, zastupovat učitele na veřejnosti i při jednání se státní správou či samosprávou.

Chceme upozornit na důležitá fakta:

a)    Žádný z těchto spolků není profesní komorou, jak ji známe u lékařů, auditorů apod.

b)    Nejsou zřízeny zvláštním zákonem a členství v nich není povinné.

c)    Stejně jako Učitelská platforma nezastupují všechny pedagogy, ale pouze své členy a příznivce.

d)    Pro členy některých těchto spolků neplatí ani povinnost být učitelem či pedagogem a některé mají dokonce ve vedení členy s minimální pedagogickou praxí.

e)    Stále největší učitelskou organizací je Českomoravský odborový svaz pracovníků školství (ČMKOS PS) s 12,5 tisíci učiteli a dalšími 1,5 tisíci pedagogických pracovníky (vychovatelky, psycholožky, speciální pedagožky apod.). ČMKOS PS je i součástí tripartity a s Národní radou Unie školských asociací CZESHA jsou jedinými školskými organizacemi, které jsou oficiálním připomínkovacím místem pro nově vznikající školskou legislativu.


Považujeme za matoucí a nevhodné, že se v některých médiích objevuje „prezident pedagogické komory“. Ocenili bychom, kdyby novináři důsledněji používali označení spolek, například „spolek Učitelská platforma“, „spolek Pedagogická komora“, aby u diváků resp. čtenářů nevznikala iluze, že existuje profesní komora pedagogů.

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 30. ledna 2019 sdružení Učitelská platforma