Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků na rok 2016 v úrovni MŠMT - KÚ

Vydáno: 1 minuta čtení

Dokument čj. MSMT-45553/2015 obsahuje popis postupu při rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ.

Předkládaný materiál čj. MSMT-45553/2015 obsahuje principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů krajského a obecního školství pro jednotlivé kraje v roce 2016 v úrovni MŠMT – KÚ. Tento postup vychází z ustanovení § 161 odst. 1 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a ze schváleného státního rozpočtu kapitoly 333 pro rok 2016. Materiál věnuje zejména pozornost detailnímu postupu při stanovení výše republikových normativů pro rok 2016.

Dokumenty ke stažení:

45553_15_rozpis_RgS_2016.doc (329kB DOC)

45553_15_prilohy_pro_rozpis_RgS_2016.xlsx (61kB XLSX)