Přiměřený vzdělávací obsah

Vydáno: 2 minuty čtení

Z příspěvku MŠMT k manuálu pro provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021

Formativní hodnocení

Co se vzdělávacím obsahem

Nebylo možné zvládnout vzdělávací obsah v plné šíři plánované v ŠVP a není možné úplně vše přesunout.

Do školního roku 2020/21 bude důležité:

  • soustředit se na důležité výstupy RVP, kterých nebylo možné dosáhnout v uplynulém roce
  • klást důraz především na vzdělávací obsah českého jazyka, cizího jazyka, matematiky.

SŠ by měly kromě výše uvedeného klást důraz také na odborné předměty a praktické vyučování stěžejní pro profil absolventa oboru. Opět ne nutně v plném rozsahu ŠVP, ale hlavně v rozsahu očekávaných výstupů příslušného RVP.

Výše uvedené změny nevyžadují úpravu ŠVP ve smyslu administrativního zapracování změn do dokumentu. I když škola ŠVP upravit může, pro realizaci změn ve vzdělávání postačí pouze stručná interní evidence změn v předmětech. Ta bude srozumitelným přehledem k představení pedagogům, žákům i zákonným zástupcům. Umožní, aby pedagogové mohli v prezenčním vzdělávání plynule navázat.

Jak na hodnocení

Nehledat, co žáci neumějí, ale najít to, co umějí, a na to navázat. Ověřit dosažení výstupů RVP, poskytnout srozumitelnou zpětnou vazbu každému žákovi. S každým žákem se vrátit na úroveň, které dosáhl a odkud dosáhne dalšího pokroku. Pro dosažení výstupů bude klíčová kvalitní zpětná vazba žákům, zejména vhodné formativní hodnocení. Na základě zpětné vazby by měl mít každý možnost si potřebné učivo osvojit, zopakovat, upevnit. Hodnocení, které podporuje učení, je důležitou součástí období zpětné adaptace na školu. Nabízejte žákům možnosti opravy, motivujte je hodnocením pro další učení.

Užitečné odkazy a zdroje

  • Doučování zdarma pro žáky v nepříznivých podmínkách pro vzdělávání na dálku nebo zaostávajících (učí studenti pedagogických fakult): www.zapojmevsechny.cz/doucovani
  • Inspirace k formativnímu hodnocení ve videích na: www.youtube.com (zadat do vyhledávání: formativní hodnocení sypo)
  • Informační a metodická podpora školám: https://nadalku.msmt.cz/

Řízení školy online

Zdroj: https://www.msmt.cz/file/53581/