Přibližte svým žákům a studentům přelomové události února 1948. Zapojte se do měsíce filmu na školách.

Vydáno: 3 minuty čtení

Listopad bude na stovkách základních a středních škol i letos, stejně jako v uplynulých třinácti letech, patřit projekcím filmů s tematikou moderních československých dějin a besedám s hosty (pamětníky, historiky a filmaři). Pod hlavičkou projektu Příběhy bezpráví se bude konat už 14. ročník Měsíce filmu na školách. Pořádá jej Jeden svět na školách (JSNS) společnosti Člověk v tísni.

Řízení školy online

V roce 2018, kdy si připomínáme významná osmičková výročí, bude Měsíc filmu zaměřen právě na tato výročí s důrazem na ÚNOR 1948 (průběh únorových dnů, události, které jim předcházely a důsledky, jež tento dějinný zvrat přinesl čs. společnosti na dlouhá desetiletí).

Nabídka filmů

Zapojené školy si budou letos vybírat z nabídky čtyř filmů, které se tematicky vztahují ke komunistickému státnímu převratu v roce 1948. Obdrží je zdarma na DVD.

Dalších 70 filmů z nabídky audiovizuálního portálu JSNS.CZ k tématu moderních čs. dějin najdete spolu s výukovými materiály zde.

BONUSOVÉ MATERIÁLY PRO ZAPOJENÉ ŠKOLY

Školám budou kromě základní nabídky výše uvedených snímků také zpřístupněny online dva díly seriálu Stream.cz Slavné dny k výročím let 1918 a 1938 – Den, kdy vzniklo Československo a Den, kdy byla podepsána Mnichovská dohoda. Všechny přihlášené školy obdrží i plakátovou výstavu k mediálnímu vzdělávání „O pravdu?“.

Zapojené školy mají navíc možnost výběrově získat buď výukovou deskovou hru Operace paměť (pro prvních 200 zájemců), nebo bonusové DVD s filmy k roku 1968 (Ticho, Filmový týdeník č.35/1968, U nás pomáhali taky, Deset bodů).

Řízení školy online

Jak se do měsíce filmu na školách zapojit

Do Měsíce filmu na školách se může zapojit jakákoliv základní nebo střední škola. Stačí:

  • vyplnit do 5. října online přihlášku
  • vybrat si snímek z letošní nabídky (nebo jakýkoliv jiný film k tématu moderních čs. dějin z nabídky JSNS)
  • naplánovat školní projekci a pozvat na ni hosta (pamětníka, historika nebo filmaře)
  • při besedě s hostem dát žákům a studentům prostor ptát se

Řízení školy onlinePokud si nevíte rady, kde sehnat hosta nebo jak rozproudit debatu, mohou Vám pomoci následující tipy.

Během dosavadních ročníků uspořádaly školy dohromady více než 7 800 projekcí, kterých se zúčastnilo přes 320 000 žáků a studentů. Zapojte letos i Vaši školu!

Bližší informace získáte zde nebo prostřednictvím e-mailu: info@pribehybezpravi.cz.

Aktuální informace a důkladnější seznámení s materiály Vám nabízí i facebooková skupina Měsíc filmu na školách.

Zdroj: Tisková zpráva, Člověk v tísni, o. p. s.