Prezident republiky podepsal zákon Lex Ukrajina II

Vydáno: 2 minuty čtení

Novela zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, zkráceně Lex Ukrajina II, úspěšně prošla legislativním procesem. Zákon dnes podepsal prezident republiky Miloš Zeman. Školám by měla novela zákona výrazně pomoci s integrací ukrajinských žáků v nadcházejícím školním roce 2022/2023.

Speciální zákon navazuje na tzv. Lex Ukrajina I, který byl přijat v březnu tohoto roku, tedy několik týdnů po začátku ruské invaze na Ukrajinu. MŠMT při tvorbě další novely vycházelo z principu maximální možné integrace ukrajinských dětí do běžných tříd ve všech stupních vzdělávání.  Zákon byl projednán v pracovním týmu Školství při Strategické skupině pro řešení dopadů uprchlické vlny z Ukrajiny, ale stejně tak se zástupci střešních školských asociací a krajskými úřady. Školám budou k novele, obdobně jako v případě Lex Ukrajina I, zaslány podrobné metodické materiály.

Hlavní body:

  • Umožnění integrace ukrajinských dětí a žáků do běžných-smíšených tříd, která umožňuje efektivnější a rychlejší výuku češtiny jako druhého jazyka, ale stejně tak kompetencí a gramotností, které vyžaduje český vzdělávací systém. Vedle toho touto cestou dochází také k integraci sociální.
  • Zákon přesto vytváří možnost vzniku homogenních/segregovaných tříd, ale pouze v nezbytných a výjimečných případech. V takto vzniklých třídách bude moci nadále působit pedagog, který nesplňuje podmínku znalosti českého jazyka. Podmínkou nadále zůstává, že i v těchto třídách budou děti a žáci vzděláváni podle českých rámcových a školních vzdělávacích programů, ovšem s využitím možnosti přizpůsobení obsahu vzdělávání potřebám dítěte, žáka nebo studenta za účelem jeho adaptace.
  • Zákon reflektuje rovněž skutečnost, že celkový příliv dalších příchozích osob není v rámci nadcházejícího období významně předvídatelný. Je však velmi pravděpodobné, že i nadále budou do České republiky, a tedy i do českých škol, přicházet další ukrajinské děti a žáci. Zákon proto také umožňuje MŠMT upravit termíny a podmínky při přijímání nebo ukončování vzdělávání formou opatření obecné povahy.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/prezident-republiky-podepsal-zakon-lex-ukrajina-2