Překážka v práci na straně zaměstnavatele

Vydáno: 2 minuty čtení

Jestliže je zaměstnanec připraven pro zaměstnavatele konat práci a zaměstnavatel mu ji nepřiděluje (tj. pedagogickému pracovníkovi nepřiděluje ani „nepřímou“ pedagogickou činnost), pak vzniká překážka v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku.

Přidělení práce – „nepřímé“ pedagogické činnosti – pedagogickým pracovníkům zřejmě nepředstavuje pro zaměstnavatele obtíže, neboť „nepřímá“ pedagogická činnosti spočívá v široké škále činností (příprava pomůcek, vzájemná spolupráce při přípravě zavedení nových forem a metod výuky, příprava nových pracovních listů atd.). Proto je vznik překážky v práci na straně zaměstnavatele málo pravděpodobný.

V případě nepedagogických pracovníků by měl zaměstnavatel vyčerpat možnosti výkonu práce, které jsou uvedeny v pracovní náplni (pracovní náplně samozřejmě musí odpovídat druhu práce). Lze si představit činnosti: příprava jídelníčků; úklid, který se se provádí s určitou minimální četností během roku (např. nejméně dvakrát ročně umytím oken včetně rámů a svítidel).

 

Řízení školy online -  Odborná poradna je stále k dispozici pro všechny předplatitele online produktů či tištěných časopisů redakce Řízení školy, Wolters Kluwer ČR. Kontaktujte nás na redakce@rizeniskoly.cz

Shrnutí

 

Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci

  • zaměstnavatel zaměstnanci nepřiděluje práci,
  • v případě pedagogického pracovníka ani tzv. nepřímou pedagogickou činnost

 

 Řízení školy
  • vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele
  • dle § 208 zákoníku práce

 

 Řízení školy
  • zaměstnanci přísluší mu náhrada mzdy nebo platu ve výši průměrného výdělku;
  • to neplatí, bylo-li uplatněno konto pracovní doby

 

Souvislosti, důsledky

  • jestliže vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele, nemůže zaměstnanec v evidenci pracovní doby vykazovat, že odpracoval směnu; v evidenci musí být vykázána překážka v práci na straně zaměstnavatele
  • jestliže vznikla překážka v práci na straně zaměstnavatele – veřejné školy a zaměstnanec nevykonal v místě výkonu práce práci v potřebném rozsahu, neposkytuje se mu „zvýhodněné“ závodní stravování, a to ani v podobě stravenek

 

 Zdroj: Pracovní situace Řízení školy online, autor: PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.