Představujeme iniciativu Vzdělávání Přede_vším

Vydáno: 2 minuty čtení

Jak vznikla v posledních měsících iniciativa Vzdělávání PŘEDE_VŠÍM? Ze společné potřeby, dlouhodobé debaty a hlavně intenzivní snahy více organizací změnit situaci v českém vzdělávání. Bereme si za cíl přimět politické strany akceptovat priority vzdělávací politiky, na kterých je mezi zástupci organizací konsensus. Jde záměrně o cíle, které je možné ovlivnit v rámci čtyřletého volebního období.

Tyto priority shrnuje dokument, jehož aktuální verze je k dispozici zde. Jde o dokument, který používáme při schůzkách se zástupci politických stran před parlamentními volbami, aby bylo nad čím diskutovat. Snažíme se obrátit pozornost politických stran ke vzdělávání a usilujeme o to, aby se tato témata nevytratila zejména po volbách, kdy se láme chleba při koaličních jednáních.

Jsme lidé, kteří pevně věří, že vzdělání je základní hodnotou společnosti, proto usilujeme o zachování zdravých principů v našem školství a zároveň o účinné změny ve stávajícím systému: jsme iniciativa VZDĚLÁVÁNÍ PŘEDE_VŠÍM. Jsme připraveni napomoci systémovým změnám svojí odbornou expertízou. Je to i naše věc. Výčet organizací není konečný. Hledáme další partnery, se kterými se shodujeme na potřebných změnách.

Aliance pro otevřené vzdělávání, Asociace lesních mateřských škol (ALMŠ), Asociace malých inovativních škol (MIŠ), Centrum občanského vzdělávání (COV), Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV), Česká rada dětí a mládeže (ČRDM), Česká středoškolská unie, Člověk v tísni, EDUin, Liga lidských práv, Nadace OSF, NaZemi, Otevřeno, Pavučina – síť středisek ekologické výchovy, Skutečně zdravá škola, Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Step by step ČR.

Zdroj