Předškolní děti mohou nově objevovat "Sousední světy - Nachbarwelten"

Vydáno: 5 minut čtení

Zveřejňujeme článek Speciálu pro MŠ 1/2017 od autorky Mgr. Jany Nové 

Koordinační centra česko-německých výměn mládeže Tandem zahájila na podzim roku 2016 nový projekt na podporu přeshraniční spolupráce. Ten volně navazuje na předchozí úspěšný projekt „Krůček po krůčku do sousední země“, ze kterého přebírá mnoho osvědčených prvků. Přichází ale také s řadou novinek. 

Řízení školyProjekt Sousední světy - Nachbarwelten, Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let (www.sousednisvety.info) je další z řady aktivit, které Koordinační centra realizují v česko-německé předškolní oblasti. Nová nabídka je určena až pro 120 mateřských škol, školních družin, 1. a 2. tříd základních škol a dalších organizací a spolků, které pracují s dětmi ve věku od 3 do 8 let podél celé česko-německé hranice. V České republice se konkrétně jedná o zařízení v Jihočeském, Plzeňském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji. Projekt je realizován v letech 2016-2019 za finanční podpory Evropské unie.

Česko-německy již odmalička

TabletPodpora jazykového a interkulturního učení je velmi důležitá již v předškolním věku, kdy děti intenzivně objevují svět a utvářejí si o něm první vlastní představy a názory. Hlavním smyslem projektu je proto již nejmenším dětem zprostředkovat hravou formou informace o sousední zemi a jejím jazyce. Tím je v nich probouzena touha ji dále poznávat a seznamovat se s jejími obyvateli. Jedná se o přirozený způsob učení se vzájemnému respektu a toleranci vůči jinému národu.
Vzájemné poznávání je důležité především v příhraničních oblastech, kde jsou lidé odlišnou kulturou a jazykem sousední země ovlivňováni samozřejmě výrazněji. Tuto skutečnost potvrzuje také Michaela Dryjová, ředitelka ZŠ a MŠ Chudenín na Klatovsku, která o zapojení do projektu již projevila zájem. „Nabídka mě zaujala zejména proto, že jsme škola, která se nachází v těsné blízkosti hranic se Spolkovou republikou Německo, kde zároveň rodiče mnoha dětí pracují. Děti se tak s pojmy Německo a němčina běžně setkávají a vytvářejí si představy. Tento projekt nabízí možnost, jak jejich představy konkretizovat, umožnit jim poznání a setkání se sousední zemí a jejím jazykem. Zároveň mohou zjistit, že děti jsou všude stejné. I když mluví jiným jazykem, mohou si porozumět,“ popisuje paní Dryjová.
 

Medinauti - průvodci pro děti i pedagogy

Medinauti
Při objevování německého a českého sousedního světa budou dětem a jejich učitelům pomáhat tzv. medinauti. Jedná se o Tandemem speciálně vyškolené pracovníky, kteří znají sousední zemi, ovládají její jazyk a využívají ve vzdělávání různá média a technologie. Medinauti budou vysíláni přímo do jednotlivých zařízení, kde budou poskytovat první kontakt s cizím jazykem prostřednictvím česko-německé jazykové animace. Kromě toho budou pomocí mediálních a jazykových aktivit pomáhat při přiblížení každodenního života a kultury sousední země.

Média jako způsob objevování

Nově jsou v projektu využívána média všeho druhu -malované obrázky, časopisy, knihy, fotografie, krátké filmy, chytré telefony i tablety. Tandem tím reaguje na rozvoj nových forem učení a možností poznávání. Cílem je, aby si děti samy aktivně vyzkoušely práci s tradičními i moderními médii a z vlastní perspektivy tak měly možnost porozumět cizí kultuře a jazyku.
Nabídka projektu
Každé přihlášené zařízení může využít až 8 půldenních návštěv medinauta. Jaká konkrétní média budou při práci využita, záleží jen na daném zařízení a vybraném medinautovi. Pro inspiraci jsou ukázky možných aktivit k nalezení v publikaci Projekt jako stavebnice, která je zdarma ke stažení na www.tandem-org.cz/eshop/projekt-jako-stavebnice. Součástí bezplatné nabídky je rovněž výlet do sousední země za doprovodu medinauta.

Regionální informační dny

Pro české a německé učitele a pracovníky s dětmi ve věku od 3 do 8 let jsou v letošním roce naplánovány celkem tři Regionální informační dny. První z nich se uskuteční v pátek 10. března 2017 v Plavně (Vogtland). Na bezplatnou akci je nutné se předem přihlásit do 22. února 2017 na odkazu www.sousednisvety.info/akce. Další dvě setkání se budou následně konat v květnu a listopadu 2017 v česko-německém příhraničí.
Regionální informační dny budou vždy simultánně tlumočeny a bude na nich představen projekt Sousední světy -Nachbarwelten, činnost medinautů i praktické tipy a podněty, jak realizovat jednoduché jazykové a mediální projekty ve vlastním zařízení. Účastníci rovněž získají informace o možnostech financování vlastních přeshraničních projektů a čas bude vyhrazen také na sdílení zkušeností s kolegy ze sousední země.
Bližší informace k plánovaným akcím i celému projektu jsou průběžně zveřejňovány na webu www.sousednisvety. info, kde je rovněž možné v případě dotazů kontaktovat projektové pracovnice.
Řízení školyŘízení školy onlineŘízení školy online            Řízení školy            Řízení školy