Právo a děti v kyberprostoru

Vydáno: 3 minuty čtení

Konferenci pořádá Ústavně-právní výbor senátu za odborné podpory Národního centra bezpečnějšího internetu.  Gestorem akce je senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu Parlamentu ČR.

Konference se koná v úterý 15. května 2018 od 09:30 do 14:00 hod. v Hlavním sále Senátu PČR a v Zaháňském salonku, Valdštejnský palác Senátu Parlamentu ČR, Valdštejnské nám. 17/4, Praha 1 (vstup do budovy Senátu přes recepci „C 2“).

Konference bude zaměřena na postavení dětí v kyberprostoru z hlediska práva a na aktuální hrozby internetu a jejich prevenci.

Obsah konference je rozdělen do tří tematických bloků

I. Kyberprostor a právo očima dětí

II. Ochrana práv dětí v kyberprostoru

III. Postavení dětí v kyberprostoru z hlediska praxe 

 

9.00 – 9.30

Tisková konference

 

 

9.00 – 9.45

Registrace účastníků

 

Prezence registrovaných účastníků konference při vstupu do Senátu PČR

9.45

Zahájení konference – úvodní slovo

15‘

JUDr. Miroslav Antl, předseda Ústavněprávního výboru Senátu

 

PhDr. Zdeněk M. Záliš, ředitel pro strategii Národního centra bezpečnějšího internetu 

10.00 – 10.25

Kyberprostor a právo očima děti

 

25‘

Děti k návrhu zákona o zpracování osobních údajů a své možnosti vyjadřovat se k zákonům, které se jich týkají.

Moderuje Aleš Sedláček, Česká rada dětí a mládeže

10.30 – 12.00

Ochrana práv dětí v kyberprostoru

30‘

Ústavní právo ČR k postavení a ochraně děti v online prostředí

JUDr. Jaromír Jirsa, soudce Ústavního soudu ČR 

30‘

GDPR – děti a rodiče

Igor Němec, Vedoucí metodik GDPR solutions a.s

30‘

Ochrana práv dětí v soudní praxi

 

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

12.00 – 12.40

Přestávka na kávu

12.45 – 13.45 

 

 

 

45‘     

 

 

Postavení dětí v kyberprostoru z hlediska praxe

Odpolední panel zaměřený na praktické zkušenosti s uplatňováním práva při ochraně dětí v online prostoru a prevenci online kriminality

Zdeňka Procházková, vrchní komisařka, KŘ Policie Jihomoravského kraje

Michaela Štáfková, Adiktologická dorostová ambulance, ZSI Kladno

Jiří Kafka, odd. sociální ochrany a prevence, odb. sociálních věcí KÚ Vysočina

13.50  

Závěrečné slovo – senátor Miroslav Antl

14.00

Ukončení konference

Vstup na konferenci je pouze pro registrované.

Pro vstup do budovy Senátu je nutný platný doklad totožnosti (OP nebo pas)

Upozorňujeme vystupující, že písemný záznam z konference bude uveřejněn na internetových stránkách Senátu a na internetových stránkách NCBI. Z důvodů omezené kapacity sálu a dalších organizačních důvodů je nutné se na konferenci zaregistrovat. Registrace s podrobnějšími informacemi a programem konference je přístupná na stránkách http://konference.ncbi.cz.

Zdroj: Pozvánka: Konference ÚPV a NCBI 2018

Pozvánka ke stažení níže v sekci "Související formuláře a dokumenty"