Pozvánka na mezinárodní konferenci Profesní rozvoj vedení škol v zrcadle zkušeností

Vydáno: 9 minut čtení

Dovolujeme si vás pozvat na mezinárodní konferenci, která se bude věnovat profesnímu rozvoji členů vedení škol a na které mimo jiné představíme Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol v kontextu českých i zahraničních zkušeností. Bezplatná konference je určena zejména členům vedení škol a bude se konat 8. 6. 2021 pod hlavičkou projektu SYPO a Národního pedagogického institutu.

Konference je prvním krokem k pilotáži navrženého systému, do které se budou moct školy zapojit od příštího školního roku a ovlivnit tak finální podobu Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol.

Během dopolední části se účastníci seznámí s navrženým Modelem vznikajícím v projektu SYPO ve spolupráci s odborníky z praxe. „Model může být velmi názornou pomůckou k systematické orientaci pro adepty na ředitelské řemeslo, pro ředitele zkušené, i pro ty, kteří jsou schopni a ochotni svou zkušenost dále sdílet,“ říká Lenka Volfová  z projektu SYPO.

Odpolední blok je sestaven z praktických workshopů a skupinových konzultací, jejichž cílem je přiblížit účastníkům možnou podporu pro členy vedení škol s důrazem na jejich profesní rozvoj.

Na konferenci je nutná registrace předem ZDE nejpozději do 6. 6. 2021. Účast je zdarma a je vhodná pro členy vedení škol.

Odborné příspěvky dopolední části

Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol, Mgr. Lenka Volfová
Anotace: Jako inspirací k rozvoji v oblasti vedení školy bude představen Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol, který může pomoci k systematické orientaci jak adeptům ředitelského řemesla, ředitelům zkušeným, tak i těm, kteří jsou svou zkušenost schopni i dále sdílet.

Kompetenční model – splacený dluh nejen vůči ředitelům škol, PhDr. Václav Trojan Ph.D.
Anotace: Těžko lze uvěřit tomu, že v systému vysoké míry autonomie škol, nezvykle vysokého počtu zřizovatelů a systémově přetížených ředitelů dosud neexistoval kompetenční model, který by alespoň rámcově vymezil oblasti jejich kompetencí. Těžko domýšlet, podle čeho byli ředitelé vybíráni, hodnoceni i připravováni, podle čeho se orientovali, když takový dokument neexistoval. Příspěvek představí výsledek práce expertní skupiny, která v rámci projektu SYPO Kompetenční model ředitele a zástupce ředitele pro pedagogický proces sestavila.

Plánování profesního rozvoje na základě vlastního hodnocení kompetencí, Mgr. Pavel Škramlík, Mgr. Petr Jíša
Anotace: Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol je možné chápat jako jednu z cest rozvoje vedení školy. Kompetenční model ukazuje, jak „by to mělo vypadat“. Ostatní části Modelu, které budou v této části představeny, by pak měly uživateli nebo třeba jeho průvodci pomoci v tom, jak se k ideálu dopracovat. Jak hodnotit vlastní kompetence? Na základě čeho plánovat profesní rozvoj? Ale i část věnovaná konkurznímu řízení, to vše je Model systému podpory profesního rozvoje vedení škol.

Reflexe profesního rozvoje pohledem členů vedení škol,Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, Mgr. Karel Moric, MBA, Mgr. Jiří Taufer, Ph.D., Mgr. et Mgr. Monika Vagenknechtová
Anotace: Jak vypadá realita profesního rozvoje na českých školách? Jsou ředitelé na jejich roli ve škole opravdu připraveni? Jaká témata jsou žádaná, jaké formy jsou preferovány? Jak motivovat pedagogický sbor k tomu, aby pro ně rozvoj byl přirozenou součástí jejich povolání?
Nejen nad těmito otázkami se potkáme se čtyřmi zástupci z řad Stálé konference ředitelů v moderované diskuzi, která nám zprostředkuje reálné pohledy na téma, které si rozhodně zaslouží více prostoru.

Reflexe mezinárodního kulatého stolu k profesnímu rozvoji ředitelů škol, Glynn Kirkham
Anotace: Poslechněte si, o čem se debatovalo u kulatého stolu k profesnímu rozvoji ředitelů škol dne 25. 5. 2021. se zástupci Slovinska, Finska, Francie a Slovenska. Nahlédněte spolu s námi na profesní rozvoj z mezinárodní perspektivy.

Workshopy odpolední části programu

I. blok:
Možnosti motivace a rozvoje pracovníků mateřských škol, Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová
Anotace: Skupinová konzultace zacílená na členy vedení MŠ. Formou řízené diskuse se dotkneme témat, která s motivací a rozvojem pedagogů MŠ úzce souvisí. můžeme se zamyslet nad tím, zda je potřeba znát potřeby svých pedagogů? Jak posílit jejich odpovědnost za profesní rozvoj? Jak na sdílení zkušeností?

Ředitel – leader (nejen) v době covidové, Mgr. et Bc. Michal Jahn
Anotace: Ředitel v pohodě = učitel v pohodě = dítě v pohodě = rodič v pohodě = zřizovatel v pohodě = ředitel ještě víc v pohodě. :-) Zejména v této době je důležité být člověkem, který dokáže podpořit, vyslechnout, namotivovat, uklidnit, dát zpětnou vazbu, využít situaci ve prospěch své školy a svých pedagogů. Takový by měl být ředitel (nejen) v době COVIDové. Skupinová konzultace je zaměřena na moderní pojetí vedení lidí.

Kolik rolí máš, tolikrát jsi učitelem, Mgr. Ondřej Lněnička
Anotace: Učitel zastává ve své profesi celou řadu rolí, které nutně ovlivňují jeho chování v různých situacích, které ve škole denně nastávají. Jaké to jsou? Jak se v nich vyznat? A jak to v nich zvládnout? Může být kamarád kolega a kolega kamarád? Pojďme se o tom pobavit společně.

Organizace času a plánování pro členy vedení málotřídních škol, Mgr. Hana Fučíková
Anotace: Skupinová konzultace zacílená na členy vedení málotřídních škol. Cílem skupinové konzultace je otevřít téma plánování a organizování času z pohledu vedení málotřídních škol, tj. plánování s omezenými zdroji. Jak na to? Co se komu osvědčilo a čemu se naopak vyvarovat?

Jak mohu využít své tělo ke zlepšení nálady, kdekoliv a kdykoliv, Mgr. Hana Jurásková
Anotace: Praktická psychohygiena pro každý den. Co pro sebe mohu udělat, nestojí mě to mraky času a ulevím si od bolavých zad či přetížené mysli. Můžete čekat praktické tipy z mé praxe fyzioterapeutky.

Myšlenkové mapy jako inspirace pro plánování a rozvoj tvůrčího myšlení, Ing. Přemysl Doležal
Anotace: Myšlenkové mapy si získávají v poslední době čím dál větší oblibu napříč všemi věkovými kategoriemi. Jejich využití je pestré – od možností utřídit si své myšlenky, nalézat možná řešení přes možnosti zpracování prezentací až k plánování a řízení projektů
Zápisy formou myšlenkových map přináší mnoho výhod – ať již z hlediska přehlednosti informací, či možnosti zlepšení tvořivosti, koncentrace i paměti. Jde o převratnou techniku, kterou již dnes využívají stovky milionů lidí – pojďte rozšířit jejich řady a seznámit se s touto jednoduchou a přínosnou technikou záznamu informací.
Hlavním cílem je seznámení se s pravidly a technikami pro vytváření myšlenkových map. Účastníci si vyzkouší přínosy tohoto nástroje na konkrétních příkladech, protože využití myšlenkových map je široké – ať již pro účely práce, tak i v běžném osobním životě.

Hodnocení kompetencí jako výchozí bod na cestě seberozvojem, Mgr. Petr Jíša, Mgr. Pavel Škramlík
Anotace: V rámci workshopu budeme pracovat s Hodnocením kompetencí, jakožto jedné z částí Modelu systému podpory profesního rozvoje vedení škol. Jedná se o praktického průvodce, kde se ředitel může nechat provázet vybranými částmi Kompetenčního modelu a sám si díky návodným otázkám může být mentorem. Může objevit svoje konkrétní rozvojové potřeby a v připraveném Pracovním listu si může načrtnout a zvolit plán cesty seberozvoje.

II. blok:
Možnosti reflexe a sebereflexe pedagoga MŠ, Mgr. et. Mgr. Jana Kovářová
Anotace: Hodnocení nebo reflexe? V čem je toto téma pro Vás důležité? Jaké jsou Vaše zkušenosti? V čem se můžeme vzájemně inspirovat? Skupinová konzultace zacílená na členy vedení MŠ poskytne příležitost hlouběji přemýšlet o tématu, sdílet vzájemně své zkušenosti a inspirovat se jimi.

Jak se z toho ve škole nezbláznit – hořet, ale nevyhořet, Mgr. et Bc. Michal Jahn
Anotace: Pedagogičtí pracovníci jsou jednou z nejohroženějších profesí syndromem vyhoření. Skupinová konzultace bude zaměřena na prevenci tohoto syndromu. Prakticky si ukážeme techniky sebepoznání a psychohygieny, které lze využít každodenním životě.

Kolik rolí máš, tolikrát jsi učitelem, Mgr. Ondřej Lněnička
Anotace: Učitel zastává ve své profesi celou řadu rolí, které nutně ovlivňují jeho chování v různých situacích, které ve škole denně nastávají. Jaké to jsou? Jak se v nich vyznat? A jak to v nich zvládnout? Může být kamarád kolega a kolega kamarád? Pojďme se o tom pobavit společně.

Otevřená komunikace jako základ dobrých vztahů na škole, Mgr. Hana Fučíková
Anotace: Skupinová konzultace zacílená na členy vedení málotřídních škol. Hlavním tématem bude komunikace a v rámci konzultace si sami stanovíme, kterému subtématu se budeme společně věnovat. Skupinová konzultace má za úkol otevřít prostor ke sdílení v tématu, které přímo ovlivňuje vztahy na škole, a to s důrazem na malé kolektivy, kde je potřeba o tuto oblast ještě více pečovat.

Co dělat, když nemůžu usnout, Mgr. Hana Jurásková
Anotace: Praktická psychohygiena pro každý večer. Co dělat, když nemůžete usnout? Pár tipů a triků spánkové hygieny.

Myšlenkové mapy jako inspirace pro plánování a rozvoj tvůrčího myšlení, Ing. Přemysl Doležal
Anotace: Myšlenkové mapy si získávají v poslední době čím dál větší oblibu napříč všemi věkovými kategoriemi. Jejich využití je pestré – od možností utřídit si své myšlenky, nalézat možná řešení přes možnosti zpracování prezentací až k plánování a řízení projektů
Zápisy formou myšlenkových map přináší mnoho výhod – ať již z hlediska přehlednosti informací, či možnosti zlepšení tvořivosti, koncentrace i paměti. Jde o převratnou techniku, kterou již dnes využívají stovky milionů lidí – pojďte rozšířit jejich řady a seznámit se s touto jednoduchou a přínosnou technikou záznamu informací.
Hlavním cílem je seznámení se s pravidly a technikami pro vytváření myšlenkových map. Účastníci si vyzkouší přínosy tohoto nástroje na konkrétních příkladech, protože využití myšlenkových map je široké – ať již pro účely práce, tak i v běžném osobním životě.
 Zdroj: Pozvánka NPI ČR, Vzdělávací programy (nidv.cz)