Poznej tváře klimatické změny!

Vydáno: 3 minuty čtení

Žáci se seznámí s dopady klimatické změny prostřednictvím tvorby komiksu

Vyhlašujeme 11. ročník komiksové soutěže Bohouš a Dáša mění svět. Letos s podtitulem Poznej tváře klimatické změny! Prostřednictvím příběhů lidí, kteří se rozhodli čelit probíhající klimatické změně aktivně a pokusili se změnit alespoň to, co je v jejich silách, se děti a mladí lidé mohou inspirovat pro vlastní tvorbu. Komiksová soutěž každoročně nabízí možnost propojit při výuce témata ze společenskovědních předmětů s přírodovědnými otázkami a výtvarnou činností.  

Se svou situací poznamenanou dopady klimatické změny seznámí žáky 1. stupně dívka Anchali, která žije v kambodžské vesnici, kde pravidelně bojují s velkými dešti. Žáci 2. stupně, středních škol a mladí lidé do 25 let se pak při tvorbě komiksu budou moci inspirovat některým ze tří dalších příběhů. Poznají Fátimu z Afganistanu, kde se potýkají s výraznými suchy, Loba, ochránce amazonských pralesů, který se snaží bránit jejich vypalování, a Tith z Kambodži, která je s problematikou silných přívalových dešťů a povodní seznámí z pozice učitelky. Mladí tvůrci mohou vybraný příběh převyprávět, vymyslet jeho pokračování nebo vytvořit vlastní komiks o tom, jak lidé v různých částech světa bojují s projevy klimatické změny.  

Komiksová soutěž je jedinečnou příležitostí seznámit žáky, studenty a mladé lidi s tématem klimatické změny a jejími dopady na běžný život v různých koutech světa. Vytvořit komiks na toto důležité téma může učitelům pomoci podnítit v dětech zájem o svět kolem sebe, naučit se něco nového a vyjádřit svůj pohled tvůrčím způsobem. To dětem a mladým lidem pomáhá zamyslet se nad tématem v souvislostech a nacházet konkrétní řešení na zprvu zdánlivě těžko řešitelné problémy,“ uvažuje nad významem komiksové tvorby ve výuce Barbora Málková, koordinátorka globálního rozvojového vzdělávání.  

Zadání pro jednotlivé kategorie: 

  1. 1. stupeň ZŠ 
  2. 2. stupeň ZŠ a SŠ 
  3. Mladí lidé ve věku 19 – 25 let 

Komiksovou soutěž vyhlašujeme každoročně v červnu a komiksy do soutěže přijímáme do 15. října. 13. září proběhne v rámci soutěže i komiksový maraton, který nabídne workshopy pro děti. Slavnostní vyhlášení proběhne v listopadu na FRAME festivalu. Veškeré další podrobnosti najdete na stránce Komiks ve výuce.   

Zdroj: Člověk v tísni; Vzdělávací program Varianty