Postup při uzavírání škol z důvodů zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou

Vydáno: 3 minuty čtení

Metodický pokyn

Vzhledem k množícím se dotazům a rozdílnému přístupu k uzavírání škol z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou, s cílem zabezpečit jednotný postup v rámci celé ČR, vydávám tento

METODICKÝ POKYN

Prvotním impulzem pro rozhodování o uzavření školy z důvodu zvýšené nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou je absence 30 a více procent žáků, které předchází narůstající trend nemocnosti.

V případě, že vedení školy vyhodnotí situaci v duchu výše uvedeného, požádá místně příslušnou krajskou hygienickou stanici o vyjádření ve smyslu vhodnosti uzavření školy. Krajská hygienická stanice, jako místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (OOVZ), poskytne vedení školy odbornou konzultaci, která vychází z analýzy epidemiologické situace v kraji a v příslušné škole, vlastní rozhodnutí o uzavření školy je v kompetenci ředitelů škol. V případech, kdy ředitel rozhodne o uzavření školy, doba pobytu dětí mimo školní kolektiv by neměla být kratší než 7 dní.

Při náhle vzniklém výrazném zvýšení nemocnosti akutními respiračními infekcemi a chřipkou vedení škol:

  • zabezpečí informování místně příslušné krajské hygienické stanice,
  • zabezpečí informování rodičů žáků o nutnosti ponechat dítě s klinickými příznaky nemoci (teplota, respirační příznaky) doma a dle potřeby zajistit lékařské vyšetření,
  • bude klást zvýšený důraz na osobní hygienu žáků, zejména hygienu rukou,
  • věnuje zvýšenou pozornost skladbě jídelníčku s ohledem na obsah vitamínu C v potravinách, vede děti k správnému pitnému režimu,
  • vytvoří podmínky proto, aby děti nebyly ve škole fyzicky přetěžovány,
  • vede děti k používání papírových kapesníků, zabezpečí jejich shromažďování a likvidaci v igelitových pytlích,
  • vytvoří podmínky pro zvýšenou hygienu prostředí tříd, včetně úklidu na vlhko s použitím dezinfekčních prostředků s virucidním účinkem na podlahy a pracovní plochy,
  • vytvoří podmínky pro pravidelné krátkodobé větrání,
  • bude věnovat pozornost aktuálním informacím na internetových stránkách místně příslušné krajské hygienické stanice, MZ ČR a Státního zdravotního ústavu Praha.

 

Zdroj: https://www.mzcr.cz/Legislativa/Soubor.ashx?souborID=36341&typ=application/pdf&nazev=V%C4%9Bstn%C3%ADk%20MZ%20%C4%8CR%201-2010.pdf