Podpořte začlenění nově příchozích žáků do třídního kolektivu pomocí metodiky Skills Builder

Vydáno: 1 minuta čtení

Pedagogům, kteří začleňují ukrajinské žáky, nabízíme osvojení dovedností pro navození pozitivního klimatu ve třídě a stmelení kolektivu. To vše prakticky, s metodickou podporou a zdarma.

Zdokonalíte se v aktivitách zaměřených na vzájemné poznání, zvědomění silných stránek, zkoušení různých strategií řešení problémů individuálně či ve skupině, rozvoj týmové spolupráce a empatie.

Toužíte po větší harmonii ve třídě? Pojďte se nezávazně dozvědět víc!

Obsah_projektu (scholaempirica.org)

Zdroj: SCHOLA EMPIRICA