Podpora žáků ve využívání technologií, rozvoj informatického myšlení a digitální gramotnosti

Vydáno: 5 minut čtení

Už nějakou dobu probíhá široká diskuse o potřebě rozšířit na základních školách výuku informatiky a podporovat děti také ve využívání digitálních technologií v souvislosti s různými předměty a v jejich praktické aplikaci. Současná podoba RVP však tuto skutečnost nereflektuje, proto je revize RVP ZV v tomto smyslu nezbytná. 

O rozhovor na toto téma požádalo NPI ČR PaedDr. Michala Černého, prezidenta Asociace ředitelů základních škol a ředitele Masarykovy ZŠ Praha-Klánovice.

Jak tuto potřebu vnímáte vy? Je taková proměna obsahu vzdělávání žádoucí?

Využívání nejrůznějších technologií se i pro děti stalo zcela přirozenou součástí běžného života, což současná podoba RVP jednoduše nereflektuje. Tedy revize RVP ZV je v tomto smyslu naprosto nezbytná. Školství ze své podstaty asi nikdy nebude hybatelem technologického pokroku, ale nesmí za ním zaostávat o parník. Využívání digitálních technologií by mělo být zcela přirozeně včleněno do výuky jednotlivých předmětů – matematiky, fyziky, chemie, jazyků, zeměpisu, vlastně skoro všech. Především je ale nutné revidovat samotnou výuku informatiky nebo ICT jako předmětu, tam nám ten vlak ujíždí zřejmě nejvíc.

S takovou důležitostí informatiky, informatického myšlení a digitální gramotnosti dětí poměrně ostře kontrastuje současná hodinová dotace ICT (1 hodina na prvním, 1 hodina na druhém stupni). Asi je evidentní, že se to vše nedá v jedné hodině zvládnout. Ale na druhou stranu: jaká hodinová dotace by byla pro novou obohacenou informatiku odpovídající dnešní době realistická?

Když jsem kolegy ředitele seznámil s návrhem odborníků na hodinovou dotaci 3 + 4 (3 hodiny na prvním, 4 na druhém stupni), většina z nich to odmítla. Jako realistická se nám jeví dotace 2 + 3 s tím, že další hodiny ICT by mohly školy případně přidat jako volitelné v rámci disponibilních hodin.

 

Učitelé se rychle zorientovali v situaci uzavření škol a začali vzdělávat na dálku. Někteří samozřejmě a někteří za cenu toho, že zvládli výrazný digitalizační skok vpřed. Co budou učitelé na základních školách potřebovat pro zvládnutí proměny výuky informatiky a digitálních dovedností? Hra se slovíčky v RVP zdaleka nestačí.

Učitelé jako celek ukázali v tomto období opravdu neuvěřitelnou flexibilitu. Asi jsem nebyl jediný, kdo si musel poopravit mínění o učitelích jako velmi konzervativní skupině. Ukázalo se především, že my učitelé potřebujeme motivaci. Pokud víme proč, dokážeme na sobě opravdu hodně zapracovat. Takže učitelé potřebují především uvěřit, že tato cesta je správná. Potom dokážou spoustu věcí i sami. Samozřejmě nám v praxi pomohou třeba ukázkové či modelové ŠVP, kvalitní (elektronické) učebnice, metodické materiály, kvalitní bezporuchové vybavení, a především lidé, kteří se na školách budou o funkční techniku starat – různí ICT technici, které by školy měly mít možnost zaplatit.

Co z toho škola zvládne zajistit, samozřejmě i ve spolupráci se zřizovatelem, a co byste jako ředitel školy čekal od MŠMT?

Od ministerstva očekávám především jasná a srozumitelná pravidla a smysluplnou revizi RVP. Určitě nám pomůžou třeba vzory možných ŠVP, metodické materiály, kvalitní kurzy pro učitele a také základní učební pomůcky, které tuto výuku umožní na nějaké úrovni.

Zřizovatelé by nám měli pomoci s vybavením, případně i se správou techniky. Vzhledem k velmi různým přístupům zřizovatelů mám ale obavu, aby se tím ještě více neprohloubily rozdíly mezi školami. Možná by školám mohlo ministerstvo pomoci nějakým metodickým materiálem pro zřizovatele.

Jak by měla vypadat dobrá metodická podpora škol – materiály i programy pro učitele?

Měly by být srozumitelné, hodně praktické, a především vycházet ze skutečných potřeb učitelů, odpovídat na jejich skutečné otázky a řešit jejich skutečné problémy.

Myslíte si, že by se po zkušenosti s koronakrizí a výukou ve školách měla nějak změnit také výuka budoucích pedagogů na pedagogických fakultách?

Musím říct, že v poslední době mi mladí učitelé přicházeli po stránce ICT docela dobře připraveni. To mě naplňuje jistým optimismem, možná v tomto směru nebudou potřeba až takové změny. Ostatně na začátku koronakrize nám právě tihle mladí hodně pomohli se zorientovat. Takže já bych v tomto ohledu fakulty spíše pochválil, pokud tedy nemám štěstí na výjimečné jedince.

Jestli můžu ještě na závěr… V roce 1986 jsem psal naprosto prorockou diplomku na téma „Využití počítačů na 1. stupni základní školy“. Když ji dnes čtu, úplně se stydím, jak jsem se držel při zemi, jak nedostatečnou jsem měl fantazii. Za těch pár desítek let realita mnohonásobně a ve všech směrech překonala mé tehdejší představy . I to svědčí o tom, jak se tento obor neuvěřitelně dynamicky vyvíjí.

Zdroj: https://www.npicr.cz/aktuality/tema-dne-podpora-zaku-ve-vyuzivani-technologii-rozvoj-informatickeho-mysleni-a-digitalni-gramotnosti