Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení

Vydáno: 4 minuty čtení

Ve školním roce 2021/2022 je jediným zdrojem pravidel, která určují získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení, školní řád. Školní řád nelze „vypnout“ právním předpisem.

V souvislosti se vzděláváním distančním způsobem byl měl ředitel školy přistupovat k obsahu školního řádu systémově a stanovit pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení za „standardních“ podmínek i speciální, dostatečně konkrétní pravidla upravující získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků na vysvědčení pro dobu vzdělávání distančním způsobem.

Podrobněji se tomuto tématu věnujeme v Pracovní situaci Řízení školy online - Podmínky hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení 
(Pro její zobrazení je nutné se přihlásit, popř. pokud nemáte předplatné webové aplikace, můžete se zaregistrovat k jejímu bezplatnému 30dennímu testování.)

Konkretizace pravidel pro získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v souvislostí s pandemií COVID-19

V souvislosti s pandemií COVID-19 může ve škole dojít k situacím, kdy bude v průběhu pololetí školního roku probíhat vzdělávání distančním způsobem (v průběhu celého pololetí školního roku nebo v jeho části), a

  • škola nerealizuje významnou část vzdělávacího obsahu, který je vymezen školním vzdělávacím programem,
  • žáci ve větším rozsahu (než je obvyklé) nebudou přítomni ve výuce (typicky budou omluveni svými zákonnými zástupci).

Pokud budou ve školním řádu zachována dříve a dlouhodobě používaná pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení, je pravděpodobné, že větší (než obvyklý) počet žáků nezíská dostatečné podklady pro hodnocení výsledků vzdělávání (ať už z pohledu jednotlivých odlišných výkonů žáka nebo jejich počtu jednotlivých hodnocení). Důsledkem tohoto stavu je situace, kdy větší počet žáků bude nehodnocen na vysvědčení.

Přitom je zřejmé, že v současné době jsou takové důsledky předvídatelné a ředitel školy by měl upravit obsah školního řádu tak, aby pravidla získávání podkladů pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků byla

  • důvodná, tj. vymezují skutečnou „hranici“, jejíž dodržení zaručuje objektivní hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení,
  • odpovídala pedagogickým zásadám hodnocení výsledkům vzdělávání žáků, objektivním podmínkám školy vzdělávat žáky a realizovat určitou část vzdělávacího obsahu (např. v důsledku změny organizace školního roku, vzdělávání distančním způsobem), i možnostem žáků realizovat určité výkony nebo účastnit se vzdělávání (účastnit se vzdělávání distančním způsobem, psát písemné práce, absolvovat ústní zkoušení apod.).

V této souvislosti je vhodné připomenout skutečnost, že školský zákon § 184a odst. 3 ukládá školám následující povinnost související s hodnocením výsledků vzdělávání žáků: Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání [zdůrazněno autorkou] distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání.

Více o tom, že v souvislosti se vzděláváním distančním způsobem byl měl ředitel školy přistupovat k obsahu školního řádu systémově, si můžete přečíst v Pracovní situaci Řízení školy online

Řízení školy online můžete vyzkoušet na 30 dnů zcela zdarma a bez závazků. V této 30denní zkušební verzi naleznete i tuto Pracovní situaci. Zaregistrovat se můžete: rizeniskoly.cz/registrace

Zdroj: Pro redakci Řízení školy a webový portál Řízení školy online PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.