Otevřený dopis předsedovi vlády Ing. Andreji Babišovi

Vydáno: 3 minuty čtení
Vážený pane premiére,
zaregistrovali jsme Váš názor na změnu v organizaci letošních maturitních zkoušek. Rádi bychom se k tomu vyjádřili.
Jistě víte, že distanční vzdělávání je pro žáky novelou školského zákona povinné od září 2020. Pokud podle těchto žáků řádně neprobíhalo, měli se bránit a usilovat o nápravu u ředitelů škol, u zřizovatelů a u České školní inspekce. Toto zřejmě neučinili.
Jsme si vědomi, že situace letošních závěrečných ročníků je složitá, proto jim na našich školách poskytujeme maximální podporu. Toto činí svými rozhodnutími i ministerstvo školství. Například ke konání maturitní zkoušky stačí úspěšně ukončit 1. pololetí, ředitelům je dána pravomoc upravit vzdělávání ve 2. pololetí se zaměřením pouze na maturitní předměty, byly zrušeny písemné práce z českého a cizího jazyka, prodloužen čas na konání didaktických testů, byl upraven rozsah praktické části zkoušky a prodloužena doba, do kdy je možné tuto část maturitní a závěrečné zkoušky konat.
Vámi navrženou cestu nepovažujeme za správnou. Velmi se nás, ředitelů škol, dotýká vyjádření žáků, kteří v letošním školním roce usilují o nahrazení maturitní zkoušky administrativním zápočtem, že na školách neprobíhá výuka a že se nemohli k maturitní zkoušce připravit. Tato prohlášení vyvolávají ve veřejnosti domněnku, že učitelé řádně nepracují a neplní své povinnosti, proti čemuž se důrazně ohrazujeme.
Vážený pane premiére, jsme přesvědčeni, že jedinou správnou cestou je maturitní a závěrečné zkoušky v letošním roce konat s určitými úpravami. Věříme, že tak jako se my a naši učitelé k maturitní a závěrečné zkoušce staví zodpovědně, učiní tak i žáci. Ostatně ve svém dalším osobním i profesním životě budou muset překonávat řadu překážek. Na středních školách žáky přece připravujeme také k tomu, aby ve svém budoucím životě výzvy přijímali odpovědně a překážky se učili překonávat, ne je obcházet.
S pozdravem
V Praze dne 6. 3. 2021
Níže podepsaní:
  • PhDr. Renata Schejbalová, předsedkyně Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR, z.s.
  • Ing. Jiří Zajíček, předseda Národní rady Unie školských asociací CZESHA
  • Mgr. Jan Mareš, MBA, místopředseda NR Unie školských asociací CZESHA
  • Ing Alfréd Dytrt, místopředseda Asociace ředitelů gymnázií ČR, z.s.
  • Karel Dvořák, předseda Sdružení učňovských škol
  • PaedDr. Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol
  • PhDr. Karel Štix, předseda Asociace zdravotnických škol ČR
  • Mgr. Richard Žert, předseda Asociace obchodních akademií České republiky, z.s.
  • Mgr. Jiří Nekuda, předseda Asociace ředitelů hotelových škol, člen předsednictva Unie školských asociací – CZESHA
  • RNDr. Jiří Kuhn, člen Rady Asociace ředitelů gymnázií ČR, z.s.
Zdroj: Otevřený dopis zástupců škol předsedovi vlády