Otevřený článek: E-learning pro kariérové poradce: Proměňující se směry profesního rozvoje

Vydáno: 3 minuty čtení

Pokud máte zájem o další profesní vzdělávání, zajímáte se o současné trendy světa práce a kariérového poradenství nebo hledáte nejlepší cesty, jak můžete pečovat o své klienty i o sebe sama…

V následujícím textu bychom vám rádi představili unikátní online nástroj s vysoce kvalitním obsahem, který nabízí zážitek interaktivního vzdělávání. Tvorba e-learningu je financovaná z programu Erasmus+ a koordinuje ji Sdružení pro kariérové poradenství a kariérový rozvoj, z. s., pod vedením zkušené expertky v oblasti kariérového poradenstvía vzdělávání Andrey Csirke.
Online vzdělávací program byl navržen pro kariérové poradce z různých sektorů, vzdělavatele a lektory, ale i pro studenty akademických programů věnujících se kariérovému poradenství a vzdělávání. Kurz však jistě ocení také profesionálové z jiných oborů, kteří si chtějí rozšířit své znalosti o světě práce, profesionalitě, kariérovém vzdělávání nebo proměňující se roli kariérových poradců v současném světě.
Tento e-learning vznikl v rámci mezinárodní spolupráce pěti organizací ze čtyř zemí v rámci projektu Erasmus+ „E-learning pro kariérové poradce“ (C-Course). Díky tomu kurz staví nejen na široké škále zkušeností vycházejících z rozdílných kulturních a profesních zázemí, ale především na vzájemném učení se a spolupráci. V e-learningu tedy najdete širokou škálu témat, mj. poskytování a hodnocení kariérového vzdělávání, nové formy práce, role digitálních technologiív kariérovém poradenství, etika, péče o sebe nebo hledání role kariérových poradců, která přispívá k udržitelnému a spravedlivějšímu světu. Model oxymór kariérových kompetencí, co-careering, labour market intelligence, nerůst, wellbeing, to jsou jen některé z pojmů, s nimiž je možné se v rámci studia seznámit. Ti, kdo se budou chtít dozvědět ještě více, mohou využít četné zdroje a materiály k dalšímu studiu.
Kvalitní obsah kurzu je zpracován interaktivním způsobem navrženým organizacemi se zkušenostmi v oblasti online vzdělávání. Videa, případové studie, kvízy a cvičení zajišťují studentům atraktivní zážitek z učení.
Online kurz je otevřen všem studujícím zdarma, dostupný kdykoli a odkudkoli. Díky tomu je vhodný i pro ty zájemce, kteří mají omezené časové možnosti či finanční zdroje, žijí v odlehlejších lokalitách nebo mají jiná omezení svého profesního rozvoje. Tato široká dostupnost je ještě posílena pěti jazykovými verzemi kurzu (anglickou, českou, norskou, polskou a slovenskou).
Design kurzu umožňuje studentům sebeřízené učení: mohou si zvolit moduly, kterým se budou věnovat, jejich pořadí i hloubku, v jaké se do studia ponoří. Mimo to se jim nabízí řada příležitostí pro sebereflexi a hledání způsobů, jak lze poznatky začlenit do vlastní praxe. Po dokončení kurzu je zájemcům dostupná také následná vzdělávací podpora.
Cílem e-learningu Kariérové poradenství pro 21. století je přispět k profesionalizaci komunity kariérových poradců způsobem, který je přístupný široké škále zájemců. Může být však také příspěvkem do diskuse o budoucích cestách profesního rozvoje kariérových poradců, a to ve smyslu formy i obsahu.
Připojte se ke studentům z celého světa a zapojte se do e-learningu Kariérové poradenství pro 21. století!
 
Zdroj: Pro časopis Školní poradenství v praxi 5/2022, Kateřina Hašková