OP VVV splnil milník v čerpání dotací pro rok 2018

Vydáno: 2 minuty čtení

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), který je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, splnil tzv. pravidlo N+3 pro rok 2018. Ukázal tak, že se v něm daří čerpání peněz z evropských fondů a že projekty jím financované a spolu s nimi i celý řídicí orgán jsou ve skvělé kondici. Pravidlo N+3 znamená, že členské státy musí prostřednictvím jednotlivých operačních programů vyčerpat přidělené peníze nejpozději do tří let od přidělení finanční alokace. 

Pokud členský stát uvedené pravidlo nesplní, přichází o část přidělené alokace, kterou již není možné znovu použít na financování projektů. „Pravidlo N+3 je pro všechny fondaře mantrou. Nicméně je to pouze kvantifikátor. Já osobně jsem rád, že se za tímto číslem u nás skrývá spousta úspěšných projektů. Nejen v podobě publikací ve výzkumu, ale také mobilit vědců, vzdělávání učitelů, školních asistentů či kroužků pro děti,“ říká náměstek pro řízení sekce EU a ESIF Václav Velčovský.

OP VVV měl pro splnění pravidla N+3 profinancovat, tedy použít na realizaci projektů, vyúčtovat a následně předložit Evropské komisi k proplacení 17 % alokace programu, což představuje 11,3 mld. Kč. Většina těchto prostředků (více než 8 mld. Kč) byla čerpána v letošním roce. Důvodem pomalejšího počátečního čerpání na začátku programového období je zejména financování formou záloh, kdy příjemci jako např. školy, univerzity či výzkumné organizace nedisponují tak velkými vlastními finančními prostředky a čekají na zálohu, což proces čerpání výrazně prodlužuje. Zároveň se však jedná o nejvhodnější formu podpory v oblasti výzkumu a vzdělávání, která zajistí realizaci skutečně strategických a společensky potřebných projektů.

Zdroj: https://opvvv.msmt.cz/aktualita/op-vvv-splnil-milnik-v-cerpani-dotaci-pro-rok-2018.htm