Online kurz kybernetické bezpečnosti pro pedagogy

Vydáno: 2 minuty čtení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy spolupracovalo na online kurzu kybernetické bezpečnosti „Bezpečně v kyber!“, který právě veřejnosti zpřístupnil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB). Kurz, který se zaměřuje na rizikové jevy v kyberprostoru, jako jsou kyberšikana, kyberstalking nebo hatespeech, je primárně určen pro pracovníky vzdělávání a prevence, pedagogy i ředitele škol, ale nyní si jej může projít kdokoli, kdo má o problematiku zájem.

První verze kurzu byla spuštěna na jaře 2020 a prošlo jí 1804 účastníků z řad pedagogů, pracovníků prevence a dalších skupin. NÚKIB však věří, že obsah kurzu bude užitečný i pro studenty pedagogických fakult nebo policisty, a proto kurz otevírá veřejnosti.

Kurz je rozdělen na základní a rozšířenou verzi. Kratší verze obsahuje základní lekce, jakými jsou například sexting (elektronické rozesílání textových zpráv, fotografií či videí se sexuálním obsahem), netolismus (závislost na internetu) nebo kybergrooming (psychická manipulace prostřednictvím internetu). Časová dotace kurzu je přibližně 3 hodiny a po složení testu na konci kurzu mohou zaregistrovaní uživatelé získat certifikát. Celkem v základní verzi čeká uživatele 9 kapitol. V rozšířené verzi jsou kromě témat ze základní verze i další témata jako poruchy příjmu potravy a internet, rizika počítačových her nebo hatespeech (nenávistný projev). Rozšířená verze obsahuje i kapitoly k mediální gramotnosti (např. Hoax – podvodná, falešná zpráva), které pro kurz připravilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci se Zvolsi.info. Celkově rozšířená verze uživateli zabere 6 hodin času a na jejím konci získá příslušný certifikát. Certifikát mohou získat jen registrovaní uživatelé, projít si kurz je však možné i bez registrace.

Odborným garantem kurzu je poradce předsedy vlády pro oblast školství Mgr. Tomáš Hamberger. Odborným garantem obsahu kurzu v oblasti vzdělávání a prevence v kybernetické bezpečnosti je NÚKIB. Odborným konzultantem kurzu je doc. Kamil Kopecký, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci. 

Obě verze kurzu jsou přístupné veřejnosti na webu zde.

Zdroj: https://www.msmt.cz/online-kurz-kyberneticke-bezpecnosti-pro-pedagogy

Další aktuality