Ohlédnutí za konferencí P-KAP

Vydáno: 2 minuty čtení

Pojďte nahlédnout do atmosféry Příběhu krajského akčního plánování, závěrečné konference projektu P-KAP.

Netradičně pojatá konference projektu P_KAP  se konala 22.  září 2021. Nabídla příběhy protagonistů  akčního plánování - zástupců více než tisícovky středních a vyšších odborných škol, realizačních týmů KAP ve všech krajích a jejich partnerů i pracovníků projektu - odborných garantů v krajích i garantů jednotlivých obsahových oblastí akčního plánování, ale i týmu datové podpory a managementu projektu. Můžeme se k nim krátce vrátit v jejich prezentacích, ve fotogalerii, představujeme zároveň elektronickou brožuru Školní akční plán v životě školy a zajímavosti z krajského i školního akčního plánování. Po znovuzpřístupnění YouTube kanálu NPI budou opět k dispozici i konferenční spoty, které fungovaly jako filmové předěly mezi jednotlivými tematickými bloky.

Pominout samozřejmě nemůžeme ani protagonisty panelové diskuse, která se zabývala budoucností akčního plánování ve vzdělávání. Zúčastnili se jí Jan Mušuta za MŠMT, Ondřej Andrys za ČŠI, Arnošt Veselý za Strategii vzdělávací politiky 2030+, Ivo Jupa na NPI ČR, Antonie Ondrouchová zastupovala projekt P-KAP a Filip Kuchař nabídl zkušenosti z implementace krajského akčního plánu v Praze.

Prezentace protagonistů konference, fotogalerie, doprovodné elektronické materiály

Konferenční web

 

Zdroj: NPI ČR