Odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním

Vydáno: 6 minut čtení

Otevřený dopis vládě – odmítáme škrty ve školství

Středoškoláci a studenti učitelských oborů vyjadřují nesouhlas s kroky vlády Andreje Babiše, na jejichž základě má resort ministerstva školství přijít o 400 milionů korun v souvislosti s novými slevami na jízdném pro mládež a seniory. 

V otevřeném dopise, pod nějž organizace sbírají podpisy, kritizují, že se jedná o druhou největší částku ze všech zasažených oblastí státního rozpočtu. Požadují proto zrušení škrtů ve školském resortu a reinvestici těchto prostředků do vzdělávání. Vláda v demisi Andreje Babiše odsouhlasila tyto škrty usnesením o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory na jednání vlády 27. března.

Podle místopředsedy iniciativy Otevřeno Daniela Pražáka jedná vláda v rozporu s vlastními prioritami. “V programovém prohlášení vláda vyzdvihuje školství jako jednu ze svých priorit, spolu s navýšením platů učitelů na 150 procent jejich stávající výše. Skutečnosti posledních dní v nás však vzbuzují pochybnosti o tom, zda se jedná o vážná slova, nebo pouze plané sliby,“ uvádí Pražák. Resort ministerstva školství je podle něj dramaticky podfinancovaný. To dokládají také data z mezinárodních srovnání, podle nichž Česká republika do vzdělávání investuje nízké procento HDP, které se dlouhodobě pohybuje pod průměrem zemí OECD.

Podle předsedy vlády v demisi pochází zmíněných 400 milionů korun z nevyčerpaných investičních programů a kurzových úspor. Školství tak údajně nepřijde o zásadní prostředky. Toto tvrzení Andreje Babiše razantně odmítá předsedkyně České středoškolské unie Lenka Štěpánová: “Jakékoliv prostředky jsou v současné situaci pro školství klíčové. Jestliže se dají přesunout, což vláda dokladuje právě jejich odkloněním do slev na jízdné, nepovažujeme jediný důvod pro jejich neinvestování zpět do vzdělávání za relevantní. Naopak požadujeme, aby vláda našla cestu, jak peníze efektivně využít právě pro účely zvyšování kvality vzdělávání.”

Ve shrnutí organizace požadují: zrušení usnesení a vyhledání prostředků na slevu v jízdném v jiných kapitolách státního rozpočtu, reinvestici dotčených 400 milionů korun do vzdělávání a další navyšování investic do resortu MŠMT. Otevřený dopis v neděli večer obdrželi Andrej Babiš a členové vlády na e-mail. Podporu veřejnosti se žáci a studenti snaží získat sběrem podpisů na petičním portále. Všechny informace obsahuje také facebooková událost.

Zdroj: http://otevreno.org/otevreny-dopis-vlade/

Text otevřeného dopisu: http://bit.ly/2Hie6YN

Tisková zpráva:
Otevřeno: http://otevreno.org/otevreny-dopis-vlade/
ČSU: https://bit.ly/2Iz1Xy7
Petice: https://e-petice.cz/petitions/odmitame-levnou-jizdu-za-horsim-vzdelanim-.html

Zapojené organizace:
Otevřeno
Česká středoškolská unie
Studentský spolek Agora
Učitelská platforma

 

Text otevřeného dopisu

Otevřený dopis iniciativy Otevřeno a České středoškolské unie:

odmítáme levnou jízdu za horším vzděláním

Vážený pane předsedo vlády Babiši, vážení členové vlády,
obracíme se na Vás jménem studentů učitelských oborů sdružených v organizaci za kvalitní pedagogické fakulty Otevřeno, z. s., a žáků středních škol sdružených ve studentském spolku za kvalitní vzdělávání Česká středoškolská unie, z. s., a to ve věci usnesení vlády ze dne 27. března 2018. Tímto usnesením vláda České republiky rozhodla o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty prostřednictvím snížení výdajů v roce 2018 v jednotlivých kapitolách státního rozpočtu. Jakožto zástupci studentů a žáků dlouhodobě usilující o zvýšení výdajů v dramaticky podfinancovaném resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen “MŠMT”) jsme nuceni vyslovit svůj nesouhlas se škrtem právě v kapitole MŠMT, který činí celých 400 000 000 Kč, a který je ze všech škrtů v pořadí druhý nejvyšší.

V programovém prohlášení vlády uvádíte, že resort školství je pro vládu prioritou. Skutečnost, že si vláda pro druhé největší škrty vybrala právě resort, který za kvalitní školství a budoucnost naší země zodpovídá, v nás - žácích, studentech a budoucích učitelích - vyvolává v tomto ohledu významné pochybnosti. Jsme silně přesvědčeni, že namísto škrtů v již tolik podfinancovaném resortu (dle dat z mezinárodních srovnání patří ČR mezi státy OECD k zemím s nejnižším objemem veřejných výdajů na vzdělávání) by mělo dojít k rapidnímu navýšení jeho rozpočtu. Za nepřijatelný v této souvislosti považujeme i argument, že se jedná o prostředky, které MŠMT nebylo schopno v minulých letech vyčerpat. V tomto případě požadujeme, aby vláda našla cestu pro jejich efektivní využití pět v oblasti vzdělávání a školství.

Vážený pane předsedo vlády, vážení členové vlády, v kontextu stavu českého vzdělávání si dovolujeme konstatovat, že „levná jízda za horším vzděláním” se Česku z dlouhodobého hlediska nemusí vyplatit. Z výše zmíněných důvodů si proto dovolujeme vznést apel na to, aby:

  1. vláda revokovala Usnesení ze dne 27. března o zavedení nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty, v rámci něhož se v rozpočtu MŠMT škrtá ve výši 400 000 000 Kč, a výdaje spojené s dalšími vládními usneseními vláda vyhledala v jiných kapitolách státního rozpočtu;
  2. vláda našla cestu, jak efektivně využít prostředky z kapitoly MŠMT opět v oblasti vzdělávání;
  3. vláda zamezila jakýmkoliv dalším škrtům v resortu MŠMT a dlouhodobě prosazovala celkové zvýšení investic do vzdělávání s cílem zvyšování kvality celého vzdělávacího systému ČR.

Děkujeme.
Studenti pedagogických fakult sdružení v iniciativě Otevřeno, z. s.
Žáci a studenti středních škol v zastoupení Českou středoškolskou unií, z. s.