Novým ředitelem CERMATu se stal Miroslav Krejčí

Vydáno: 2 minuty čtení

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CERMAT) má od dnešního dne nového ředitele. Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Vladimír Balaš do této pozice jmenoval Miroslava Krejčího, odborníka na kybernetickou bezpečnost a výstavbu informačních systémů, který od minulého roku pracoval pro MŠMT jako odborník v oblasti veřejných zakázek na ICT.

„Jsem rád, že do čela Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání nastupuje člověk s mnohaletými zkušenostmi z oblasti informatiky a kybernetické bezpečnosti, protože jeho úkolem ve střednědobém horizontu je elektronizace státní maturity a jednotných přijímacích zkoušek. Neméně důležitým úkolem nového ředitele bude ale také zajištění hladkého průběhu státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek na jaře 2023,“ říká Vladimír Balaš, ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Miroslav Krejčí (*1979) je absolventem elektrotechnické fakulty Českého vysokého učení technického. Od roku 2005 působil na Policejním prezidiu v odboru informatiky a provozu informačních technologií, kde se podílel na provozu centrálních informačních systémů. Následně pracoval na Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia, kde se zabýval zejména veřejnými zakázkami v oblasti IT a realizací a řízením projektů spolufinancovaných ze zdrojů Evropské unie.

Mezi jeho pracovní zkušenosti patří také pozice projektového manažera v pražské Nemocnici Na Homolce, kde měl zodpovědnost za vývoj vlastního nemocničního informačního systému. V posledním roce spolupracoval s MŠMT, a to zejména v oblasti veřejných zakázek na ICT, kde MŠMT využívalo jeho odborné znalosti v oblasti infrastruktury a kybernetické bezpečnosti. Jako expert podílel také na posouzení stávajících ICT řešení v rámci organizace státních maturit a jednotných přijímacích zkoušek. Byl rovněž členem pracovní skupiny MŠMT k dalšímu směřování státních zkoušek, kde prokázal své odborné znalosti.

Zdroj: https://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/novym-reditelem-cermatu-se-stal-miroslav-krejci

Další aktuality