Nový podcast Zapojme všechny o péči o děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřských školách

Vydáno: 3 minuty čtení

Diagnostikovaných dětí se speciálními vzdělávacími potřebami přibývá i ve školách i mateřských školách.

V novém díle podcastu Zapojme všechny navštívila redaktorka Marta Kozdas olomouckou MŠ Zeyerova, kde si povídá s učitelkou a speciální pedagožkou Vladimírou Tomíkovou a ředitelkou školky Evou Kroutilovou o tom, jak vzdělávání těchto dětí probíhá v každodenní praxi, jak důležitou roli hraje asistent pedagoga a jakou s nimi mají zkušenost, ale také o komunikaci s rodiči a jak je důležitá. 

V MŠ Zeyerova mají dětí se speciálními vzdělávacími potřebami sedmnáct. Proto se jako zásadní jeví metodické nastavení s asistenty pedagoga, kteří se díky tomu stávají velkou oporou jak učitelům tak ostatním dětem, ale i rodičům. V tom jim pomohlo i zapojení školky do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B), který jim v rámci seminářů a dalších forem vzdělávání (mentoring, koučink atd.) osvětlil různé metodiky a způsoby práce s potřebnými dětmi i v rámci pedagogického sboru. Cílem je najít takovou cestu, aby pobyt ve školce byl pro všechny příjemný a přínosný.

Paní Tomíková představuje také mpomůcky, které s úspěchem ve školce při práci s dětmi používají a které pomáhají dětem rozvíjet se. Jejich fotografie i s popisky najdete v textu k podcastu v rámci aplikace Zapojmevšechny.cz. Dále u textu najdete ukázku toho, jak asistenti pedagoga dělají denní zápisy o jednotlivých dětech, které slouží jak pro potřeby školky, tak pro komunikaci s rodiči. A navíc také uslyšíte nebo si můžete přečíst, jakou péči věnují a jak nastavili práci s dítětem s diabetem, práci s dítětem s odlišným mateřským jazykem a s dítětem s poruchou chování a prvky poruchy autistického spektra. 

Podcast Zapojme všechny

Nové díly podcastu o společném vzdělávání Zapojme všechny publikujeme obvykle jednou za 2-3 týdny ve čtvrtek. Moderátorky Marta Kozdas a Adéla Pospíchalová si v nich povídají s odborníky na vzdělávání a výchovu a také s rodiči a žáky či studenty.

Podcast vzniká v projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi a je součástí webové aplikace pro pedagogy a rodiče Zapojmevšechny.cz. Dostupný je také například prostřednictvím aplikací Spotify, Google Podcast nebo Apple Podcast.

Zdroj: https://zapojmevsechny.cz/clanek/detail/podcast-12-dil-deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami-v-materske-skole

 Řízení školy online