Nové povinnosti ředitele školy (školy) spojené s přijímacím řízením ve školním roce 2019/2020

Vydáno: 1 minuta čtení

Jsou následující: 

  • Nové vyhlášení termínů školní přijímací zkoušky,
  • Zaslání pozvánky ke školní přijímací zkoušce a její zveřejnění na internetových stránkách školy,
  • Předání záznamových archů Centru v den konání jednotné přijímací zkoušky,
  • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů v nově vymezené lhůtě,
  • Písemné vyhotovení rozhodnutí reflektující nepřípustnost odvolání,
  • Zveřejnění seznamu přijatých uchazečů včetně nově stanovené lhůty určené pro uplatnění zápisového lístku,
  • Vydání uchazeči již uplatněného zápisového lístku, pokud uchazeč předloží nové rozhodnutí vydané dle § 101 písm. b) správního řádu.

Blíže k jednotlivým bodům zde - Pracovní situace

Zdroj: Pro redakci Řízení školy PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D.